Nordområdesatsinga – Regjering mot miljø

Innlegg av Gunnar Reinholdtsen på årsmøtet til Naturvernforbundet i Finnmark, 17.03.2012

Melkøya natt

Her kan du lese fylkesleder Gunnar Reinholdtsens presentasjon av regjeringas og Naturvernforbundets nordområdesatsing