Norges Naturvernforbund klager på vedtak om omlasting av kondensat i Bøkfjorden

Kirkenes Transit ønsker å frakte russisk gasskondensat inn i et svært sårbart økosystem. Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt tillatelse til skip-til-skip-omlasting i Bøkfjorden i Sør-Varanger i Finnmark.- At det ikke kreves konsekvensutredning for en aktivitet som øker risikoen for akutte utslipp, er helt uakseptabelt, sier generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund.

Norges Naturvernforbund har sendt inn klage til Miljøverndepartementet på SFTs vedtak.
– Vi etterlyser blant annet en konsekvensutredning og påpeker den trusselen en slik aktivitet utgjør på et område som har status som nasjonal laksefjord og er oppholdsområde for en rekke truede sjøfuglarter, blant annet stellerand, avslutter Killingland.

Les brevet til Miljøverndepartementet

Temasider: Miljøgifter og forurensning Fiskeri

Brev MD