NRK og Amedia tråkker på reindrifta

Debattinnlegg sendt finnmarksaviser 18.08.2015

En meningsmåling utført av Amedia og NRK blir reindrifta satt opp som en kontrast til kraft- og industriutvikling. Enten er du for reindrifta eller så er du for kraft- og industriutvikling. Er dette god journalistikk? Har undersøkelsen rot i virkeligheten?

Det er forståelig at det er mange som ønsker reindrifta bort. Reindrifta er i dag det viktigste hinderet for at norsk og utenlandsk kapital skal kunne kaste seg over alle ressurser i Finnmark, og tømme dem ut og rømme videre til nye jaktmarker og mineralressurser. FrP mener reindrifta hindrer utvikling og ordføreren i Kvalsund som kjemper for Nussir sine planer jubler over resultatene fra meningsmålingene, mens tidligere i sommer ønsket NHO-direktøren i Finnmark at gruvedrift blir prioritert over andre næringer i fylket.

Realiteten er at Finnmark har hatt to kjempestore industribedrifter, Sydvaranger og Findus. Begge var oppe i rundt 1500 ansatte på det meste. Den første blei lagt ned etter stortingsvedtak, den andre likvidert av Røkke. I begge tilfeller var reindrifta helt uskyldig. De siste åra har fylket tapt hundrevis av arbeidsplasser på kysten, som resultat av en fiskeripolitikk som favoriserer sentralisering og storkapitalen. Her kan en enten legge skylda på Røkke & Co eller Regjeringa, eller begge har skylda, men reindrifta har i alle fall ingen skyld i at Finnmark har mista flere tusen industriarbeidsplasser. Vår påstand er at hittil har ingen industri blitt lagt ned pga. reindrifta, og heller ikke har reindrifta hindra et eneste industriprosjekt.

Det finnes selvklart interessekamper mellom reindrift og andre næringer. I Finnmark har vi gruvedrift i alle fall på seks steder. Alle disse har kommet i gang på tross av at de ligger i reinbeiteområde. Reindrifta har måttet ta belastninga, men på et vis klart å tilpasse seg. Her er ikke spørsmålet at reindrifta har vært vanskelige og kravstore. Snarere har de krevd for lite noe som ofte skyldes mangel på ressurser til å motsette seg inngrepa og i tillegg for å få fred og hindre konflikt. Bare en gruveplan er stansa i første rekke av hensyn til reindrifta: I Biedjovággi har man erfaring både med reindrift og med gruver. Reindrifta har gitt levebrød der i flere hundre år, gruvedrifta varte to ganger fem år. I den første perioden måtte flere familier gi opp drifta. Flertallet i Kautokeino kommunestyre valgte å sikre arbeidsplassene til de reineierne som er igjen der framfor intensiv gruvedrift i fem nye år. I Kvalsund har Nussir sjøl gjennomført ei konsekvensutredning av forholdet mellom å starte opp en kobbergruve i forhold til reindrifta. Denne setter opp en del punkter som må gjennomføres for at gruvene ikke skal være til hinder for fortsatt reindrift, men Nussir har ikke vært villige til å følge sin egen utredning og satser heller på at staten skal tvinge reindrifta til å gi opp. Da er det ikke rart reindrifta har motsatt seg planene til Nussir.

Det finnes også motsetninger mellom reindrifta og den enorme satsinga på vind- og vannkraft de siste åra. Denne satsinga viser seg for det første å ikke være spesielt lønnsom. Lønnsomheten til denne virksomheten vi i så fall kun komme på grunn av statlige subsidier. For det andre er det ikke behov for den, vi har allerede så stort overskudd på kraft at prisene går ned. For det tredje gir den praktisk talt ingen arbeidsplasser etter en kort anleggsperiode med tilreisende arbeidskraft. For det fjerde kan det se ut som at skatteinntekter til kommunene vil bortfalle da regjeringa nå ønsker å fjerne den kommunale eiendomsskatten som til nå har gitt kommunen en viss kompensasjon for ødelagt natur. Er det er denne virksomheten folk flest i fylket ønsker å ofre reindrifta for å få?

Ønsker folk virkelig at reindrifta skal byttes ut med annen næringsvirksomhet? Det som er fakta er at reindrifta gir arbeidsplasser i slakterier, i forarbeiding av husflid (duodji) av reinprodukter, i turistnæringa, fra samene som selger suvenirer i vegkanten til Sápmi Park og SAS på Nordkapp. Forsøk å tenke deg Finnmark uten reindrift. Det ville ikke være mulig å få kjøpt lokalt reinkjøtt verken på butikken eller restauranten eller hos nærmeste flyttsame. Det ville ikke være annet enn importert reinskinn å oppdrive når vi skal ligge i telt eller kjøre skuter til fiskevanna. Det aller meste av husflid i fylket ville mistet det mest sentrale ressursgrunnlaget for å drive videre. Vi må også slutte å selge prospektkort med rein og same i midtnattsol, mens mange turister vil oppsøke andre steder nettopp for å oppleve å se reinsdyra i virkeligheten og den samiske kultur som hører med.

Det kan se ut som NRK og Amedia har lagd en spørreundersøkelse ut fra krefter som ønsker fri tilgang til naturressursene i fylket på bekostning av miljø og kultur. Enten er det bevisst eller så går de i alle fall ukritisk for slike krefters ærend. Det er ikke annet enn å konkludere med at deres moralske journalistikk er tynnslitt siden spørreundersøkelsen mangler rot i virkeligheten. Det vi har pekt på er at det er lite eller ingenting som tyder på at det er reindrifta som er til hinder for mer utbygging av kraft- og industrivirksomhet i fylket.

Svein Lund og Roy-Arne Varsi