Ny mellomriksvei – høring

Naturvernforbundet i Sør-Varanger har avgitt høringsuttalelse til forslag til program for konsekvensutredning av ny mellomriksvei mellom Norge og Finland over Pasvik. Naturvernforbundet mener at mellomriksveien kan gi en rekke alvorlige konsekvenser for de nylig vernede naturområder og den økologiske balansen i systemet.

De negative sider må gis tilsvarende plass i utredningen som de positive, og den ubalanse i fremstillingen av fordeler og ulemper som ligger i utkastet, må rettes opp. Naturvernforbundets høringsuttalelse beskriver en rekke konkrete skjevheter og regner med at disse blir rettet opp.

Les hele høringsuttalelsen

Uttalelse