Ny motorferdsellov vil stoppe fritidskjøring i utmark

– Norges Naturvernforbund er fornøyd med at forslaget til ny motorferdsellov lar hensynet til naturen være en grunnleggende verdi når motorisert ferdsel skal reguleres i utmark. Det blir ikke tillatt med med rekreasjonskjøring, noe som innebærer at for eksempel snøskutersafarier og sightseeingturer med helikopter ikke blir tillatt. – Dette er et svært viktig prinsipp i lovforslaget, understreker Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Lovforslaget ble lagt frem av Direktoratet for naturforvaltning (DN) på fredag. Forslaget innebærer klare presiseringer, for eksempel at definisjonen av utmark utvides til å gjelde snødekt innmark. Kjøring i vassdrag og bruk av luftfartøy skal også begrenses til et minimum.

– Lovforslaget rydder også opp i gråsoner når det gjelder kjøring til nytteformål og DN foreslår en egen bestemmelse som skal regulere kjøring i forbindelse med næringsvirksomhet i utmark. Det tror vi er et nyttig grep, sier Haltbrekken.

Videre åpner lovforslaget for at søknadsbehandlingen legges til Fylkesmannen i saker der det i dag er sprikende praksis. Per i dag er det kommunene som behandler søknader om kjøredispensasjoner. Ifølge den nye loven kan kommuner miste denne retten hvis behandlingen av søknadene ikke stemmer overens med motorferdselloven.

Som redskap for å begrense ulovlig kjøring foreslås økte muligheter for kontroll og krav til dokumentasjon for tillatt kjøring. – Dette er viktig og nødvendig for å begrense den ulovlige kjøringen, påpeker Haltbrekken. Han er også svært godt fornøyd med at leiekjøring blir en hovedregel ved transport til hytter og lignende.

Norges Naturvernforbund setter nå sin lit til at lovforslaget vil ”overleve” høringsrunden og regjeringens behandling. Stortinget vil ta den endelige avgjørelsen i vårsesjonen 2008.

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for å verne norsk natur. 

Naturvernforbundets stikkordsmessige bakgrunnsnotat om lovforslaget til ny motorferdsellov