Nyhetsartikkel Molstrand

Naturvernforbundet i Vest-Finnmark om Griegs planer for ny lokalitet for lakseoppdrett ved Molstrand i Hammerfest.

https://www.ifinnmark.no/hammerfest/oppdrett/naringsliv/vil-stoppe-grieg-seafood-sine-planer/s/5-81-556032