Nytt styre i Naturvernforbundet i Finnmark

På årsmøtet i Naturvernforbundet i Finnmark 09.04.2011 blei det valgt nytt styre med Gunnar Reinholdtsen som leder og Vigdis Siri som nestleder,

De øvrige medlemmer i fylkesstyret er Eva McMaster, Vardø, Ravdna Anti, Karasjok og Svein Lund, Kautokeino.

I tida framover vil fylkeslaget særlig arbeide med naturvernutfordringer i forhold til regjeringas nordområdesatsing, når det gjelder oljeutvinning, kraftledninger, vindkraft og havbruk. Forøvrig vil man arbeide med fiskeri, motorferdsel, arealforvaltning, naturbruk og natursyn i Finnmark og rovdyrforvaltning.

   Nestleder Vigdis Siri