Om Kingsrose Mining: – Naturen er på ingen måte til salgs

Fra intervju i Ságat med leder i Naturvernforbundet i Porsangerfjorden om at et utenlandsk gruveselskap har fått tillatelse til å lete etter mineraler i Porsanger.

Ságat 11.05.2022:
«Naturvernforbundets Marit Holm Pettersen synes det er betenkelig at et utenlandsk gruveselskap har fått så rask saksbehandling, for så høy risiko i en veldig sårbar tid. Denne uken kjører Kingsrose Mining med ATV til Karenhaugen for å lete etter mineraler.»

«Pettersen og Naturvernforbundet Porsangerfjorden vil ikke stå og se på at det skal knuses og ødelegges store naturområder, kun for et lite kvantum med mineraler. Det vil påvirke flere enn bare de som driver med reindrift.

– Vi skjønner ikke at man bare står og er til salgs, bare noen nevner at de er interessert i å komme hit. Det henger ikke sammen.»

Fra Ságats intervju med Marit Holm Pettersen, leder i Naturvernforbundet Porsangerfjorden: – Naturen er på ingen måte til salgs

Foto: Marit Holm Pettersen