Oppdrettsseminar i Alta en suksess

Naturvernforbundet arrangerte oppdrettsseminar i Alta den 2.-4. oktober. Naturvernforbundet sentralt samlet representanter fra fylkes- og lokallag i Nordland, Troms og Finnmark til en strategi og kunnskapssamling.

Oppdrett blir et stadig større problem for miljøet ved kysten og i fjordene. Særlig viktig å være på vakt mot er innvirkningen på villaks og sjøørret. Luseproblemet har eskalert de siste årene, og lakselusa er nå resistent mot legemidlene på markedet i dag. 

Oppdrettsseminaret hadde en stor bredde i tema som ble tatt opp.

Bjørn Olav Kvamme fra Havforskningsinstituttet (HI) var først ut med et foredrag om Overvåkningsprogrammet for lakselus og Stortingsmelding om bærekraftigvekst.

Maren Esmark holdt innlegg om næringens historikk de siste 20 årene. Arealplanlegger Håvard A. Hagen informerte om arealplanarbeidet i Alta kommune og de utfordringer arealplanarbeidet medfører. Lokalpolitiker Trine Noodt fra Venstre snakket om kystsoneplanlegging og politiske utfordringer i Alta. 

Tor-Erland Nilsen fra ALI (Alta laksefiskeri interessentsskap) – selskapet som administrerer fisket i Altaelva – fortalte om oppdrettsnæringens innvirkning på altalaksen. 

Silje Hansen fra Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) foredro om vannforskriften og dens innvirkning på oppdrettsnæringen.

Rolv Sigurdsen fortalte om situasjonen i Skjerstadfjorden i Nordland. Herman Klemet Hansen snakket om situasjonen i Narvikområdet. Oppdrettnæringsen og kystfisket var temaet for Arnold Jensens foredrag. Vegard Skoglund fra Naturvernforbundet i Troms fortalte om erfaringer rundt politiske verksteder i regi av Naturvernforbundet. Tilstanden i Altafjorden ble tatt opp av Anne-Karin Daniloff som fortalte om erfaringer med oppdrett i fjorden.

Naturvernforbundets oppdrettsarbeid var tema for Jorunn Vallestads foredrag som avsluttet fagdelen av seminaret.

Seminaret ble avsluttet ble en ekskursjon til Stilla og gjensyn med steder der Alta-kampen foregikk. Odd Mathis Hætta fortalte om denne tiden.