Oppdrettsutvalg i Naturvernforbundet er etablert

Under oppdrettssamlingen i Alta i begynnelsen av oktober, ble et nytt utvalg i Naturvernforbundet opprettet. Utvalget skal jobbe med miljøproblemstillinger innenfor fiske og oppdrett.

Naturvernforbundet har opprettet et nytt utvalg på bakgrunn av de store miljøproblemene i oppdrettsnæringen. Naturforbundet intensiverer med det sitt engasjement innenfor oppdrett og fiske. Anne-Karin Daniloff fra Naturvernforbundet I Vest-Finnmark er valgt inn som medlem av  fiske- og oppdrettsutvalget. Det nye utvalget består av Arnold Jensen, Herman Klemet Hansen, Rolf Sigurdsen, Svanhild Andersen, Anne-Karin Daniloff, Olav Aga og Arne Luther. Herman Klemet Hansen er leder av det nye utvalget.