Oppfordrer kommunene til løft for naturmangfoldet

Naturvernforbundet i Finnmark har kontaktet alle fylkets kommuner med en oppfordring om å søke tilskudd til å lage en egen kommunedelplan for naturmangfold.

(na)tur i vakre Hammerfest kommuneLone Bjørkmann

Miljødirektoratet, som har lyst ut tilskuddet, har fått utvidet tilskuddsordningen gjennom statsbudsjettet for 2024. Dermed oppfordrer Naturvernforbundet i Finnmark alle kommunene til å søke innen 11. februar.

-Dette skal ifølge Miljødirektoratet ikke medføre egenandel for kommunene, opplyser fylkessekretær for Naturvernforbundet i Finnmark, Lone Bjørkmann.

Silje Therese Kleven
Fylkessekretær for Naturvernforbundet i Finnmark Lone Bjørkmann og hunden Stella er ofte på tur i og utenfor fylkets grenser. Her avbildet i Lyngen, Troms. Foto: Silje Therese Kleven.

-I 2023 var tilskuddet på 175.000 kr, men beløpet for 2024 vil variere med antall søknader og ramme. En fjerdedel av alle kommunene i Norge har tidligere søkt om tilskudd for å lage en slik kommunedelplan, men kun én kommune i Finnmark har fått tilskudd (søknadsarkiv).

-Hammerfest kommune har tatt stafettpinnen og ledet an. Men vi vil gjerne oppfordre alle Finnmarks kommuner til å bli med å jobbe for naturmangfoldet i fylket, smiler Bjørkmann.

Unik natur i Hammerfest kommune. Foto: Lone BjørkmannLone Bjørkmann
Unik natur i midnattssol i Hammerfest kommune. Foto: Lone Bjørkmann

-Det er utrolig viktig at Hammerfest kommune har kommet i gang, og de opplyser at de ikke tror de trenger å søke nytt tilskudd i 2024. Dette er et viktig bidrag til samfunnet som de kan være stolte av og som vil bli verdsatt i generasjoner, sier hun.


Statsforvalteren i Troms og Finnmark har også nylig oppfordret kommunene i fylket til å søke støtte av Miljødirektoratet til å lage en slik kommunedelplan.

Statsforvalterens oppfordring

Statsforvalteren skrev i en tidligere oppfordring at “Naturmangfoldet har verdi både som livsgrunnlag, opplevelsesverdi og utgangspunkt for verdiskapning. Kommunene har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold. En kommunedelplan for naturmangfold gir et godt grunnlag for både politiske og administrative beslutninger, skaper forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere, og er et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som verdi”

Lone Bjørkmann
Fjellpryd og greplyng i Alta kommunes kjære natur. Foto: Lone Bjørkmann

-En slik kommunedelplan er viktig fordi den vil gjøre det lettere å følge naturmangfoldloven i arealplanlegging, søknad om motorferdsel i utmark, nydyrkingssaker og andre saker der naturmangfoldet blir påvirket, forklarer Bjørkmann.

Hun fortsetter, -NRK har i en ny kartlegging avslørt at det har blitt dagligdags å nedbygge rødlistede naturtyper, inngrepsfri natur, myr, strandsone og vassdrag. Men naturmangfold er viktig, og må være viktig for hver enkelt kommune, sier Bjørkmann.

Lone Bjørkmann
Vakre steinformasjoner i Vardø kommune. Foto: Lone Bjørkmann

-NRK skriver at i naturen kan én liten kvadratmeter være hjem til titusenvis av dyr og planter, fra svarttrosten i trekrona til krypene nedi jorda, sier Bjørkmann.

-I vårt fylke blir det nok mer naturlig å snakke om ugle og fjellrev. Men til sammen ofrer vi minst 79 sånne kvadratmetere i minuttet, ifølge NRKs kartlegging. At også Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen vedgår at utviklingen går i feil retning for naturen og at dette er et alvorlig samfunnsproblem, understreker viktigheten av en slik kommunedelplan, avslutter Bjørkmann, som har sørget for at kommunedirektøren i hver kommune i Finnmark har fått sin kopi av oppfordringen.

Nedenfor kan du se videoer om hvorfor planer for natur og naturmangfold i kommunene er viktig, publisert av Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Naturmangfoldlova kan du også lese nedenfor (følg lenken)Bildet øverst: Silje Therese Kleven på tur i Hammerfest kommune, foto Lone Bjørkmann