Presentasjon av forprosjekt og kurs om nytteplanter

Forprosjekt for natursenter i Guovdageaidnu arrangerer åpent møte om prosjektet 01.09.2016 og tre kortkurs om nytteplanter og sopp i løpet av august og september.

I november 2015 tok Naturvernforbundet i Ávjovárri initiativ til oppretting av natursenter i Guovdageaidnu. (Se rapport fra åpent møte.)
Seinere blei det starta et forprosjekt, som fikk støtte fra kommunen, FeFo og Naturvernforbundet. Forprosjektet har nå kommet så langt at vi ønsker å presentere resultatet, og diskutere vegen videre.
Vi innbyr derfor alle interesserte institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner til åpent møte
på LES-bygget i Guovdageaidnu torsdag 01.09.2016 kl. 1900.
Hva vi har gjort kan du lese på http://meahcci.info

Det vil i høst bli arrangert kortkurs om nytteplanter og sopp søndag 21.08, søndag 28.08 og lørdag 03.09. Alle kursa starter på LES-bygget kl. 10 og fortsetter så ute i naturen.

Nærmere opplysninger og påmelding til prosjektleder Svein Lund på tel. 90727698 eller e-post sveilund@online.no.