Referat stiftelsesmøte i Tana/Varanger Lokallag

Vadsø 19. 3. 2013 på Vadsø videregående skole.

Nytt liv i lokallaget Tana/Varanger

Etter mange års stillstand har det igjen blitt liv i lokallaget Tana/ Varanger. På stiftelsesmøte den 19. mars 2013 kom det 10 personer som ønsket å være med. Vi diskuterte mulige aktiviteter og saker å jobbe med. Dette var saker som kom opp i diskusjonen:

  • Presse på for bedre vern av truede fuglearter, spesielt rundt Vardø, der fugleturismen øker kraftig

  • Jobbe for innstramming av snurrevadfiske i Varangerfjorden

  • «positiv» tilnærming til naturvernsaker

  • Tilrettelegging av vandrestier

  • Få til temamøter

Det ble valgt et styre som består av:

Lotte H. Ruge, leder, Vadsø

Vigdis Siri, (styremedlem); Nesseby

Bjørg Skotnes; Vardø

Bård Kostamo; Nesseby

Eva McMaster, Vardø