Regjeringen Solberg en trussel for havmiljø og levende fjorder?

Naturvernforbundet i Finnmark mener regjeringen Solberg vil ofre store naturverdier og marin verdiskapning ved å åpne for sjødeponering av gruveavfall. – Regjeringsplattformen avslører en urovekkende vilje til forurensing, sier leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Gunnar Reinholdtsen.

Samtidig som regjeringen Solberg lover forsterket innsats for giftopprydding etter tidligere miljøsynder, vil den påtroppende regjeringen tillate sjødeponi med strenge miljøkrav.

–        Vårt miljøkrav til ei ny regjering er å avvise alle planer om ny mineraldrift basert på sjødeponi.   Opphopning av tungmetaller i næringskjeden forurenser fisk og bunnfauna og setter et livsviktig marint økosystem i fare.  Derfor fraråder vår fremste marinbiologiske kompetanse, Havforskningsinstituttet, sjødumping på det sterkeste. Og denne kunnskapen må regjeringa Solberg ta innover seg, hvis målet er at regjeringsplattformens ordlyd om en kunnskapsbasert forvaltning skal bli tatt seriøst, sier Reinholdtsen.

Gunnar Reinholdtsen
leder Naturvernforbundet i Finnmark