Reindriften blir overkjørt i reindriftskommune

Reindriftsutøverne ønsker ikke barmarkskjøring på Finnmarksvidda. Det ødelegger vinterbeitene. Men reindriftens representant i utvalget som behandler dispensasjonssøknader, blir ikke hørt. – Til tross for at han både følger motorferdselloven og forsvarer livsgrunnlaget for sin næring, har han blitt nedstemt i sak etter sak. Dette er både oppsiktsvekkende og trist, og det setter Kautokeino kommune, om mulig, i et enda dårligere lys, sier Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Utmarksutvalget som innvilger dispensasjoner, har tre medlemmer, men kun én av dem representerer reindriften. Av 61 dispensasjoner i sommer, hadde reindriften stemt imot 42 av dem. – Det vil si at reindriften ble nedstemt i nær 70 % av sakene, konstaterer Dag T. Elgvin.

Selv om ca halvparten av befolkningen er tilknyttet reindriften, er de i mindretall i kommunestyret. Det får også konsekvenser for hvor mye barmarkskjøring det blir på vidda.

Anders S. Buljo, som representerer Flyttsamelista i utvalget, sier til Altaposten 10. desember 2005 at han føler seg maktesløs.

– Jeg prøver å følge motorferdselloven, men sitter i mindretall. Sakene blir derfor hele tiden vedtatt mot min stemme. Jeg mener at Kautokeino kommune ikke følger loven, for eksempel når de i år innvilger akkurat samme søknad som i fjor ble påklagd til Fylkesmannen, og hvor klageren fikk medhold, sier Buljo.

Buljo sier han har stor støtte i bygda, også utenfor sin egen næring. Han sier tilgangen til naturen er bra. – Vi har over et dusin åpne barmarksløyper (ca 200 km). I tillegg kommer alle riksveiene og veien til Biddjovagge (ca 40 km) samt gamleveien fra Mieron til Gargia i Alta (ca 100 km).

De som har makten i kommunestyret, ser på dispensasjoner som rene formaliteter. – Oftest er det ikke snakk om næring, men rett og slett om motorisert friluftsliv. Noen prøver å romantisere dette for myndighetene. De misbruker det samiske for å skremme sentrale myndigheter til taushet, hevder Buljo. – Høsting av utmarka er ikke et sær-samisk fenomen, som enkelte vil ha det til. Det gjøres jo over hele verden, fastholder Buljo.

Oppslag i Altaposten Tidligere sak: Modig oppgjør med lovstridig praksis Temaside: Motorferdsel i utmark