Respekt for politiet

Motorferdselsaksjonen skrev i sin høringsuttalelse til den nye motorferdselloven at politiet «nyter både respekt og forståelse i befolkningen.» Det må bety at scooterfolket respekterer politiet. Derfor regner vi med at scooterkjørerne stopper og ikke stikker av når politiet har kontroll på fjellet. Vi regner også med at de slutter med ulovlig tullkjøring i nær-områdene, skriver Naturvernforbundet i Finnmark i et leserbrev.

Brevet, som er sendt lokalaviser i fylket, gjengis her i sin helhet:

Respekt for politiet

Scooterkjører prøvde å stikke av fra politikontroll’. Eller ’Scooterkjører stakk av fra politikontroll’. Hver vinter er det sånne notiser i avisene. Politiet bekrefter situasjonen: Ved kontroller utenfor løypene har det nærmest vært regelen at folk prøver å stikke av.

Dette blir det antagelig slutt på. Motorferdselsaksjonen skrev i sin høringsuttalelse til den nye motorferdselloven at politiet ’nyter både respekt og forståelse i befolkningen.’ Vi går ut fra at aksjonen inkluderer scooterfolket her. Da kan det ikke bety annet enn at scooterfolket respekterer politiet. Derfor kan vi regne med at scooterkjørerne stopper med en gang de ser politiet har kontroll på fjellet. Vi regner også med at de slutter med ulovlig tullkjøring i nær-områdene. I Alta gjelder det spesielt Tverrelvdalen og Rafsbotn. Nå er det opp til scooterfolket å bevise at Motorferdselsaksjonen skrev riktig i høringsuttalelsen.

Hvis det derimot fortsatt kommer notiser i avisene om at scooterførere prøvde å stikke av, da skjønner vi at utsagnet om at politiet ’nyter respekt’ ikke stemmer for alle som kjører scooter. Hvis så skjer, håper vi at Motorferdselsaksjonen rykker ut offentlig og oppfordrer alle scooterkjørere til å stoppe når politiet ber om det.

Vi regner også med at scooterklubbene driver holdningsskapende arbeid. Da Motorferdselsaksjonen ble startet i august, fikk aksjonen støtte av både Lasse Hunstad på vegne av Alta Snøscooterforening, Eilif Nilsen på vegne av Loppa Scooterforening, Ståle Kjellmann på vegne av Talvik Snøscooterforening og Magne Grøtte på vegne av Porsanger Snøscooterforening.

Hilsen Naturvernforbundet i Finnmark

La naturen gå i arv! Bli medlem!