RØDSILDRA HILSER DERE MODIGE UNGDOMMER

Hilsen fra årsmøte i Naturvernforbundet Oarje/Vest-Finnmark 13.03.2024

RØDSILDRA HILSER DERE MODIGE UNGDOMMER

Ráhkis modige aksjonister, samiske ungdommer og ungdom fra vår ungdomsorganisasjon. I dag har vi årsmøte i lokallaget vårt og har blitt enige om å sende dere de beste hilsener og vår store takk til dere alle som nå står i rettsalen i Oslo.

Rødsildra, vår ursøster, som vokter fjellene og reinen takker og hilser dere spesielt. Rødsildra, vår eldste og sterkeste, vil fortsette å vokse. Hun er med dere.

På årsmøtet vårt i dag, har vi hatt innledning fra Universitet i Oslo om Rødsildra. En vakker blomst med utrolige egenskaper. Hun har vært med oss i lokallaget tidligere i protest mot gruveplanene i Repparfjorden.

I rettsalen i Oslo er dere anklaget for ikke ha betalt boten dere er ilagt for en fantastisk innsats for å vekke staten til handling. Staten tapte Fosen-saken i høyesterett. Høyesterett dømte staten for brudd på menneskerettigheter, da det hadde blitt oppført ulovlige vindturbiner i reinbeiteland, på Fosen. Etter over 500 dager med pågående menneskerettighetsbrudd fra staten, aksjonerte dere. Statens brudd på høyesterettsdommen har vært uforståelig, og har ikke gitt noen konsekvenser for staten, hadde det ikke vært for dere ungdommer som aksjonerte. Konsekvensen blei en avtale mellom staten og reineierne på Fosen. En avtale som favoriserte staten.

For oss naturvernere i Sápmi har dere gitt håp for ei fremtid, for vårt livsgrunnlag.  Bærekraftig næring, reindrifta. Naturen vår.

Årsmøtet gir dere støtte. I tankene våre trøster vi dere, nå når dere er slitne, og sender dere gode tanker med Rødsildra, med ønske om at dere skal være sterke som henne, ursøstra vår.

Hilsen Naturvernforbundet i Oarje/Vest-Finnmark
ved leder, Annie Henriksen

Alta, 13.mars.2024


Foto rødsildre: Per Harald Olsen/NTNU, lisens CC BY SA 3.0, foto fjell i Vest-Finnmark og kollasje: Lone Bjørkmann