Rogaland fylkeskommune på befaring i Vedbotn og møte på Sametinget.

Naturvernforbundet Porsangerfjorden har krevd innsyn i dokumentene som viser Rogaland fylkeskommune sin dialog med involverte parter i Vedbotn-saka. Hvilken faglig kompetanse har de to som er ansvarlige for vedtaket i Rogaland fylkeskommune – Elisabeth Faret og Ole Damm Kvilhaug?