Rogaland fylkeskommune sitt vedtak om oppdrett Vedbotn – av 29.03.2019

Grieg Seafood Finnmark AS får tillatelse til oppdrett i Vedbotb, Porsangerfjorden

-GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS – ORG.NR. 980361306 – AKVAKULTUR AV MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET – LOKALITET NR. 10652 – VEDBOTN – NORDKAPP KOMMUNE. Viser til deres søknad datert den 16.12.2016 om tillatelse til etablering av lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. VEDTAK Med hjemmel i lov av 17.06.2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) og forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften), gir Rogaland fylkeskommune tillatelse til etablering av akvakulturlokalitet for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø på følgende lokalitet i Nordkapp kommune.

Klikk på linken under her i grønt for å lese vedtak og begrunnelsen: ….