Ruskkat ja nuoskideapmi Finnmárkkus

Luonddu ja orrunbirrasa nuoskideapmi lea stuora čuolbma Finnmárkkus. Luonddugáhttenlihttu bargá dan ala ahte ruskkat gáldosorterejuvvo ja geavahuvvo ođđasit, ja maiddái ahte galgá buvttaduvvot unnit váhágis ja dárbbašmeahttun diŋggat Dá leat muhtin artihkkalat mat čájehit Luonddugáhttenlihtu ja min miellahtuid barggu buoridit ruskameannudeami.

På norsk