SAMLET FOR ET OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

Over hele landet var det 19.02.2011. aksjonsdag mot oljeboring ved Lofoten og Vesterålen. I Sør-Varanger arrangerte lokallaget av Naturvernforbundet vardebrenning på Prestefjellet over Kirkenes.

Det var et knapt tjuetalls mennesker som deltok i markeringen i 16 kuldegrader og litt sno.Bålvarme, servering av vafler og varm kakao gjorde dette likevel til en hyggelig og motiverende samling.

Vi takker for å ha fått lov til å delta i et flott initiativ – og ønsker lykke til videre med aksjonen.

Før aksjonen sendte Naturvernforbundet i Sør-Varanger ut følgende pressemelding:

Debatten om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja strammes til og lørdag 19. februar samles oljemotstandere over hele landet for å be regjeringen holde fingrene av matfatet i nord.
– Norge står overfor et veiskille og regjeringen må sette ned foten for oljeindustrien i et av verdens mest verdifulle havområder, sier Gunnar Reinholdtsen i Naturvernforbundet i Sør-Varanger.

I løpet av våren skal regjeringen ta stilling til om havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal åpnes for oljeboring. 19. februar har Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sammen med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, valgt som en felles dag for å markere den brede motstanden. Vi vil ta i bruk et gammelt varsel om at fare truer, nemlig ildvarder. Det vil brennes varder over hele landet for å varsle om faren oljeboring i våre mest verdifulle havområder utgjør for både folk og miljø.

  • Dette er en sak som angår hele landet, og særlig oss i Nord-Norge. Det er et veiskille for fremtiden vår – her står hensyn til miljø og fornybare næringer som fiskeri og reiseliv opp mot den fossile oljeindustrien. Vi er nødt til å tenke langsiktig og fremtidsrettet og ikke la oss blende av noen korte tiår med oljebonanza, sier Naturvernforbundet.
    Torsken i Barentshavet vil være viktig for befolkningen i Finnmark for all fremtid. Fødestua og oppvekstområdene i Nordland og Troms må ikke utsettes for en slik risiko.

Vi vet nok til å si nei

Mens både SV og Senterpartiet lenge har vært tydelige på at de ikke støtter oljeboring i området, har Arbeiderpartiet enda ikke tonet flagg i saken. Statsminister Jens Stoltenberg lovte før valget i 2009 å avvente nye utredninger og råd fra fagekspertene. I april 2010 ble rapportene lagt frem og regjeringens miljøeksperter har vært klare i sine råd om at området er for sårbart og verdifullt for at oljeindustrien bør slippes til. Vi ber statsministeren lytte til ekspertene, og skrinlegge oljeplanene.

  • Når fageksperter, flertallet i nord, miljøvernere og næringslivet i området sammen ber om at dette fantastiske området fremdeles holdes oljefritt, så bør statsministeren lytte. Her har han mulighet til å vise at han tar Nord-Norge, fiskerinæringen og miljøet på alvor – og at oljeindustrien ikke lenger kan få alt de peker på, sier Reinholdtsen.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdomi Sør-Varanger oppfordrer alle til å møte opp på toppen av Prestefjellet for å vise sin støtte. Vi markerer den landsomfattende aksjonen med å tenne en varde – det østligste ledd i en varslingskjede som går over hele landet.

Kontakt:

Gunnar Reinholdtsen (7899 4430). Etter kontortid 4746 3425
Anne Greve (4145 6219)

Hva: Vardebrenning for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Hvor: Toppen av Prestefjellet i Kirkenes – over Direktørboligen

Når: Lørdag 19. februar kl 1800