– Seier for både fjellreven og Norges Naturvernforbund!

Etter at Fjellrevprosjektets fotobokser på Varangerhalvøya har vært i virksomhet i knappe to uker, er det allerede tatt over 130 bilder av fjellrev. På flere bilder opptrer par. – Dermed har vi grunnlag for å si at Fjellrevprosjektet på Varangerhalvøya er en nasjonal suksess. Endelig ser vi et tiltak som har virkning, sier en lykkelig Kjell M. Derås, leder Norges Naturvernforbunds fjellrevutvalg.

Han holder de 130 bildene opp mot foregående års resultater. Vinteren 2005 fanget ikke kameraene inn en eneste fjellrev. På drøyt to måneder i 2006, i perioden 20. februar til 25. april 2006, ble det tatt totalt 91 bilder av fjellrev. I år er det altså gjort nær 50 % flere registreringer på bare to uker. Han er ikke i tvil om at det er tiltakene for å holde rødreven under kontroll som er årsaken til at fjellreven igjen finner livsgrunnlag på sine gamle enemerker.

– En langvarig kamp for å bevare fjellreven som del av det særnorske av naturmangfoldet er i ferd med å lykkes. Norges Naturvernforbundet startet prosjektet ”Redd fjellreven!” i 1994/95.

– Vi etablerte kontakt med forskerne ved Norsk institutt for naturforskning, fikk utarbeidet heftet ”Fjellreven – sårbar sjarmør i pels” og startet et langsiktig informasjonsarbeid om fjellreven, forteller Kjell M. Derås og fortsetter:

– Vi merket hvordan opinionen gradvis fanget opp hvor prekær situasjonen var for fjellreven. Folk skrev leserinnlegg, og vi fikk raskt støtte for kravet om økt forskningsinnsats. Våre krav om å sette i verk konkrete tiltak tok det derimot lengre tid å vinne gehør for.

– Vendepunktet kom på landsmøtet til Norges Naturvernforbund i 2003. Der lovte daværende miljøvernminister Børge Brende å innfri krav vårt om å starte rødrevkontroll som et nytt tiltak. Direktoratet for naturforvaltning (DN) satte seg på bakbeina, men ble til slutt instruert til i gangsette prosjekt fjellrev på Varangerhalvøya under ledelse fra universitetet i Tromsø. Etter det har forskere, feltpersonell og lokalbefolkning stått på og fortjener stor anerkjennelse, understreker Derås.

Derås sitter for øvrig i referansegruppa for prosjektet, og er i full gang med å samle støtte for prosjektet slik at det ikke blir avsluttet i 2007. I dette arbeidet har han hele Norges Naturvernforbund i ryggen. Det kom tydelig til kjenne helt nylig da Norges Naturvernforbunds landsstyret enstemmig vedtok et offensivt krav om at prosjektet ”Fjellrev i Finnmark” forlenges til 2014.

– Når myndighetene har vedtatt at tapet av biologisk mangfold skal stanses innen 2010, er det en selvfølge den erklært distriktsvennlige rød-grønne regjeringen følger opp satsningen som Brende drog i gang, konkluderer fjellrevforkjemper Derås.

– Les tidligere, relatert sak med nyttige lenker: Fornuftig og balansert om fjellrev

Les oppslag på nettsiden til Fylkesmannen i Finnmark: Fjellreven gjenerobrer Varangerhalvøya

Klikk her for å lese hvordan du kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for fjellreven!

Fjellrev. Foto: Kjell M. Deås