Seminar om vern og verneområder i Finnmark

Naturvernforbundet i Ávjovárri arrangerte åpent seminar lørdag 04.03. i Karasjok. Her har vi lagt ut presentasjoner og film av foredrag og diskusjon.

Naturvernforbundet i Ávjovárri

Ávjovári Luonddugáhttenlihttu

Trenger vi vern i Finnmark?

Fylkestinget, FeFo, Sametinget og kommunene sa nei til mer vern i Finnmark i 2010 da staten ønsket å innføre/utvide nasjonalparker -og naturreservater. Hvorfor? Er det slik at søringene vil verne vår natur, mens naturbrukere i Finnmark vil ødelegge den? Eller finnes det andre forklaringer? I dag vet vi at Staten har planer om å etablere 23 nye naturreservater i Finnmark.

Naturvernforbundet i Ávjovárri ønsker å få fram ulike syn på vern og har derfor invitert til åpent seminar, som blei avvikla på Galleri Utsi, Karasjok, Lørdag 04. mars 2017, kl. 10 – 18.

Her kan du lese programmet med linker til presentasjonene. Etter hvert vil det også bli lagt ut filmopptak fra seminaret her.

Program

10:00 Introduksjon

Roy-Arne Varsi, Leder for Naturvernforbundet i Ávjovárri  [ presentasjon ] [ film – innlegg
 

DEL I: Vernperspektiver sett fra nasjonalparkstyrer.

10:15   Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Positive og negative erfaringer forvaltinga har med lokale forhold.

Karoline Salmila, Nasjonalparkforvalter [ presentasjon ] [ film – innlegg ] [film – diskusjon]

Øyvind Lindbäck, Styreleder nasjonalparkstyret [ presentasjon ] [ film – innlegg] [film – diskusjon]

11:35 – 11:50 Diskusjon

DEL II: Vern sett fra naturbrukere

12:05 Naturvernforbundet, vernearbeid og samiske rettigheter.

Kjell Derås, Sentralstyremedlem i Naturvernforbundet. [ presentasjon ]  [ film – innlegg ]  [ film – diskusjon ]
12:45 Ovenfra -og ned? Eller Nedenfra -og opp? Etableringa av Reisa Nasjonalpark og erfaringer fra en reindriftsutøver.

Peer Gaup, reineier. [ presentasjon ] [ film – innlegg ]  [ film – diskusjon ]
 

13:25 Hvorfor vil ikke Karasjok ha utvida Øvre Anárjohka nasjonalpark?

John Nystad, Varaordfører i Karasjok kommune.   [ film – innlegg ]  [ film – diskusjon ]
 

14:05 – 14:20 Diskusjon

DEL III Vernealternativer

15:00 Erfaringer fra Laponia.

Gudrun Kuhmunen, tidligere styreleder Laponiastiftelsen.  [ presentasjon – del 1 ] [ presentasjon – del 2] [ presentasjon – del 3 ] [ film – innlegg – del 1 ]  [ film – innlegg – del 2 ]   [ film – innlegg – del 3 ] [ film – diskusjon ]

15:40 Alternative verneformer i inn- og utland. Biosfæreområde som alternativ for Finnmarksvidda? Reindrifta som verdensarv?

Jan Åge Riseth, forsker, NORUT, Narvik.  [ presentasjon ]  [ film – innlegg ]  [ film – diskusjon ]
 

16:20 – 16:35 Diskusjon

DEL IV

16:50 Natursenter i Guovdageaidnu – hvilke tanker ligger bak?

Svein Lund, styremedlem i Naturvernforbundet i Ávjovárri.   [ presentasjon ]  [ film – innlegg ]  [ film – diskusjon ]
 

17:30 – 18:00 Diskusjon, oppsummering og avslutning