Send kraftpakke Melkøya i retur!

Den 23. november offentliggjorde NVE en oversikt som viste at 28 kraftprosjekter ønsket å stige om bord på NVE sitt ekspresstog, hvor modne kraftprosjekter i Finnmark skulle behandles raskere enn alle andre energiprosjekter rundt om i landet. Vi minner om at 70,7 % av Finnmarks befolkning sa et rungende nei til denne «gavepakken» fra regjeringen som regjeringstoppene Støre og Vedum presenterte i Hammerfest 8. august i år.

Det er illustrerende for den manglende respekten for natur og samisk kultur at samtlige 24 vindkraftprosjekter er i områder som ble utelukket i NVE sitt tidligere Forslag til Nasjonal Ramme for vindkraft på grunn av konflikter med naturverdier og samiske urfolksrettigheter.

De øvrige fire prosjektene på NVE sin oversikt over innmeldte energiprosjekter er to mindre vannkraftoppgraderinger, en voldsom effektoppgradering av Alta kraftverk (!), og et fullstendig urealistisk atomkraftprosjekt i Vardø.

Grovt oversiktskart over planlagt vindkraftproduksjon i Finnmark. (Illustrasjon av Rebecca Biong og Lone Bjørkmann)

Naturvernforbundet lover kamp mot Melkøya-pakken som ble kamuflert og markedsført som Kraft- og industriløft for Finnmark. Vi mener at NVE sin oversikt over innsendte prosjekter understreker behovet for å revurdere regjeringens beslutning om å elektrifisere Melkøya og ha en egen ekspress kraftprosess for Finnmark. Melkøya-vedtaket er den eneste grunnen til dette håpløse hastverket. Uten elektrifisering av Melkøya er kraftsituasjonen i Finnmark bedre enn i resten av landet, med et årlig kraftoverskudd som eksporteres.

Se rapporten om naturbaserte levedyktig lokalsamfunn i Finnmark.

Naturvernforbundet er imot elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner med kraft fra land, og mener at mesteparten av det antatte/påståtte kraftunderskuddet kan dekkes gjennom energieffektivisering og bedre prioriteringer av hva slags aktiviteter som kan benytte våre verdifulle og knappe kraftressurser. Lytt til Finnmarks befolkning og send Melkøya-pakken i retur!


Naturvernforbundet i Finnmark


Fagrådgiver Rebecca Biong i Naturvernforbundets sekretariat omtalte saken allerede i går. Uakseptable kraftplaner for Finnmark – Naturvernforbundet

Vil du støtte det viktige arbeidet? Meld deg inn i Naturvernforbundet og velg ditt lokallag for å bidra mest i din region. Medlemsskap hos oss koster kr. 200,- første år (ut 2024) og deretter kr. 390,- påfølgende år. Det tilsvarer ca kr. 32,5 hver mnd. Meld deg ut når som helst.
Naturvernforbundet Stilla-laget
Org.nr. 831 562 072
Bankkonto 1506.92.85438