Seriøst – og useriøst i Alta

Naturvernforbundet i Finnmark har klaga på at Alta kommune har gitt ulovlige dispensasjoner til motorferdsel i utmark. Dette har ført til krasse reaksjoner fra fleire politikere. Her er svaret fra Naturvernforbundet.

Disputvalget i Alta brøt den 15. januar norsk lov ved å innvilge en søknad om dispensasjon som det ikke er hjemmel for å innvilge. Kommunens saksbehandler hadde derfor innstilt på avslag. Utvalget har som oppgave å forvalte loven, men valgte her bevisst å se bort fra lovbestemmelsene. Dette har Naturvernforbundet i Finnmark (NNVF) pekt på i sin klage på disp 011/14 om 10 Scootersafarier. Fylkesmannen har vurdert klagen og sier at vi hadde helt rett – og at disputvalget ikke hadde lov til å innvilge den omsøkte dispensasjonen.

Hva gjør utvalget når de får beskjed fra statens tilsynsmyndighet om at de ikke kan ignorere gjeldende lov? Jo de fortsetter med en rekke tilsynelatende ulovlige dispensasjoner. Hva er mest useriøst: å si fra når noen bryter loven, eller å bryte den selv?
Politikere har makt. Disputvalgets makt er basert på at de har fått tillit fra kommunestyret til å forvalte loven gjennom å utøve skjønn innenfor lovens rammer. Oppgaven er ikke å leke storting og lage sine egne lover, samtidig som de bryter de lover som Stortinget har vedtatt. Hvis et kommunalt utvalg bevisst går inn for å bryte loven, så er det et grovt tillitsbrudd overfor velgerne. I tillegg uttaler rektor på politihøgskolen (eks politimester Håkon Skulstad) om anmeldelsen av en lignende sak i Tana, at det er riktig av påtalemakten å straffe slik praksis.

Naturvernforbundet har ingen makt i kommunens saksbehandling. Men vi kan gjøre det samme som alle borgere kan og har plikt til å gjøre, vi kan si fra når det gjøres urett. Hvis det kommer en anke så må administrasjonen vurdere våre argumenter og se om vi har rett. Har vi alltid det? Nei kanskje ikke alltid. Disputvalget derimot, har kompetanse i kommunen som de kan lytte til. NNVF har ikke et profesjonelt støtteapparat med erfaring i å forvalte loven, så det kan hende vi bommer. Men når vi får beskjed om at vi har anket på feil grunnlag så forsøker vi å ta lærdom av det. Kan disputvalget i Alta si det samme?

Det er mange som mener at naturen er et viktig grunnlag for liv og trivsel, og som mener at dagens motorferdsellov er passe streng og gir en fornuftig begrensning for motorisert aktivitet i utmark. Det er mange som ikke ønsker å bli plaget av støy og uvettig kjøring over alt, alltid. NNV har akseptert loven som den er, og forsøker ikke å begrense lovlig aktivitet. Men vi synes generelt at det er vår, og alles rett, å si fra når loven brytes. Det bør dispnemda i Alta respektere, og når lederen skal opplyse publikum om hva som er skjedd så er det trolig av større offentlig interesse å få frem hva loven sier om dispene, enn hva leder i nemda synes om de som drister seg til å varsle om lovbruddene som han er ansvarlig for.

Det er fristende å kommentere de nedsettende uttalelsene fra ordførerne i Alta og Tana, men vi venter til de kommer med noe saklig om det ankene dreier seg om – nemlig hjemmelsgrunnlaget for dispene. Det har de klokt nok unnlatt å gjøre frem til nå.

Gunnar Reinholdtsen
leder, Naturvernforbundet i Finnmark