Setter hardt mot hardt mot ulovlig dispensasjonspraksis

I Tana kommune er det 560 km åpne skuterløyper som går innom mange fiskevann. Forutsetningen var at disse løypene skulle dekke behovet, slik at det ikke ble gitt dispensasjoner til kjøring utenom løypenettet til det samme formålet. Dette ser kommunen bort fra og gir vidstrakte dispensasjoner i strid med lovverk og forskrifter. Naturvernforbundet i Finnmark fortsetter arbeidet mot denne praksisen.

Til tross for det store løypenettet i Tana, er det en del mennesker ønsker å kjøre til andre vann, eller til områder der de vil drive snarefangst etter rype. Dette søker de så om dispensasjoner for. Dispensasjonsutvalget har vært raus mot dem som vil kjøre. Sist vinter ble det gitt tillatelse til å kjøre til over 50 vann for å drive garnfiske under isen. Det ble til sammen gitt dispensasjoner for ca. 2000 garn-døgn.

Dette var ikke allment kjent i kommunen før Naturvernforbundet klagde inn vedtakene. Kjentfolk mente dette var biologisk uforsvarlig, og det ble en stor politisk debatt i kommunen om saken.

Fylkesmannen gav Naturvernforbundet medhold og sa i sitt vedtak at motorferdselloven ikke ga hjemmel for slike dispensasjoner. Fylkesmannen krevde at kommunen innrettet sin praksis etter dette vedtaket.

Det hjalp lite. Høsten 2006 innvilget kommunen flere slike dispensasjoner. Kommunen har dermed brutt med Fylkesmannens vedtak fra i fjor. – Kommunalt ansvar for motorferdselsaker fungerer altså ikke i Tana kommune, konstaterer Dag T. Elgvin, styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark.

I begynnelsen av desember 2006 klagde Naturvernforbundet inn dispensasjonene som de to medlemmene i dispensasjonsutvalget selv hadde fått. Men det ville være urettferdig om andre fikk kjøre. Naturvernforbundet har derfor etterpå innklagd alle dispensasjonene til disse formålene.

Noen av dispensasjonene er gitt for tre eller fire år, med 20 eller 25 turer per vinter. – Dette er uakseptabelt, påpeker Dag T. Elgvin. – Det er kommunevalg i 2007. Da blir det også valgt nytt dispensasjonsutvalg. Nåværende utvalg bør derfor ikke binde opp det neste utvalget med vedtak som strekker seg over flere år, spesielt ikke etter den diskusjonen som har vært i kommunen det siste året om utvalgets praksis.

Les relatert sak:
29.07.2006 Finnmarks-kommunene er fortsatt slepphendte

Temaside: Motorferdsel i utmark

Føg natur- og miljøvernsakene. Få nyhetsbrev gratis på e-post fra Norges Naturvernforbund

Synes du dette er en viktig sak? Klikk her og les om hvordan jeg kan bli medlem eller støtte Norges Naturvernforbunds arbeid på andre måter!