SFT enig i Norges Naturvernforbunds krav – Tillater ikke oljeomlasting i Sør-Varanger

– Norges Naturvernforbund har hele tiden ment at Bøkfjorden/Korsfjorden er feil sted å drive oljeomlasting på. Det en viktig avgjørelse SFT nå har tatt, sier leder Lars Haltbrekken og gleder seg over miljøseieren.

SFT avslår Kirkenes Transits søknad om oljeomlasting i Sør-Varanger. Det legges spesielt vekt på at dette er nasjonale laksefjorder. Derimot åpner SFT for oljeomlasting i Nordkapp kommune.

– Vi er svært kritiske til sakshåndteringen for oljeomlasting i Nordkapp. Det er mange huller i søknaden, og det burde vært gått et par runder til før dette eventuelt skulle blitt godkjent, fortsetter Haltbrekken.

Norges Naturvernforbund mener søknader om oljeomlasting blir for tilfeldig behandlet, noe som resulterer i mange klager og liten forutsigbarhet. Det er derfor på høy tid at det kreves konsekvensutredninger for slike aktiviteter.

Mange kommuner ønsker nå oljeomlasting. For at dette ikke skal gli ut i ukontrollerte former, bør norske myndigheter utarbeide en helthetlig plan for oljeomlasting i nord. En slik plan kan bidra til å lokalisere omlastingssteder som er minst mulig i konflikt med natur og samfunn.

– Ved å sette i gang en slik planprosess, kan norske myndigheter spare seg for masse ekstraarbeid i framtiden, avslutter Haltbrekken.

Les tidligere saker:
24.09.2003 – Sterkt kritisk til omlasting av olje fra Russland i Kirkenes
25.04.2005 Norges Naturvernforbund kritisk til omlasting av olje i Sør-Varanger
30.11.2005 Norges Naturvernforbund klager på vedtak om omlasting av kondensat i Bøkfjorden
11.01.2006 Fører kampen mot omlasting av russisk gass i Bøkfjorden videre
02.03.2006 Har anmeldt oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes
08.03.2006 Kystverket er koblet inn i oljeomlastingen i Bøkefjorden utenfor Kirkenes
03.05.2006 Kampen mot omlasting av kondensat i Bøkfjorden fortsetter
10.05.2006 Anker henleggelse av anmeldt lovbrudd i Bøkfjorden
20.05.2006 Strenge krav og tidsbegrenset tillatelse for Kirkenes Transit
09.09.2006 Lei av evig mas om oljeomlasting

Temasider: Oljeforurensning Miljøgifter og forurensning Fiskeri og marint miljø

Følg natur- og miljøvernsakene. Få Norges Naturvernforbunds nyhetsbrev tilsendt gratis på e-post

Ja, dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne lese om hvordan jeg kan bli medlem eller på annen måte støtte Naturvernforbundets arbeid for å hindre forurensning og naturødeleggelse