Skal vi ofre Finnmarksnaturen – for gruve-, olje- og kraftutbygging?

Møteserie 14.-16.03.2013

Naturvernforbundet i Finnmark arrangerer åpne møter:

Alta: Høgskolen (Auditoriet Magerøya) torsdag 14.03. kl. 1830
Hammerfest: Arktisk kulturhus (Galleri Fileten) fredag 15.03. kl. 1830
Karasjok: Egil Utsis galleri, Deanugeaidnu 8 lørdag 16.03. kl. 1200

Innledning om regjeringas nordområdesatsing og Naturvernforbundets svar ved fylkesleder Gunnar Reinholdtsen og nordområdekoordinator Geir Jørgensen, samt lokale krefter på hvert sted.
På slutten av møtet blir det årsmøte/konstituering for lokallag av Naturvernforbundet.