SKAMMELIG NATUR- OG KULTURVANDALISME

Av Svein Aasegg Sendt Altaposten & FD 16.8.15

Mange fikk skikkelig bakoversveis da Altaposten over 3 sider sist torsdag brettet ut Alta Kraftlags (AK) ødeleggelse av den gamle veien opp til kulturminnesmerket på Haldde og naturen rundt. Bildene viser med gru og bedrøvelse hvordan AK respektløst har rasert store deler av det lille av kulturskatten som var igjen etter tyskernes rasering i 1944. Inngrepene på vegen og naturen rundt fremstår derfor som skjending av historiske og uerstattelige verneverdige natur- og kulturverdier. Andre blir straffet for langt mindre. Tyskerne sparte i det minste veien dit opp! Naturen rundt fikk den gang også være i fred. Det fikk den også være for vel 100 år siden da andre med mer nennsom hand bygde demning og rørgate der det nå skal bygges nytt. Den gang klarte de seg med hest, kjerre og handmakt. Og de fikk det til med minneverdig slit uten å skjende naturen. Uten både biler og tunge natur-ødeleggende gravemaskiner. Transporthelikopter hadde de slett ikke. Men her tar AK seg til rette så det holder – igjen! Til og med utenfor anvist område. Det skjer respektløst og utilgivelig med suveren forakt både for normalt regelverk og verneverdi – og med velkjent maktarroganse som er rotfestet i AK. Så vidt jeg vet, er veien opp til Haldde fredet og sperret for all motorferdsel. Da skal svære anleggsmaskiner være bannlyst – også for AK – både på den til nå ganske velbevarte kjerreveien og i området rundt den! Men nå har AK opptrådt som elefant i glasshus, og det ser ut som om Forsvaret har drevet øvelse med tanks.

I avisen ser vi at AK har sendt saken på høring til Alta Museum ved direktør Harriet Hagan. Men hun har ikke reagert – og innrømmer glatt at museet ikke har brydd seg og har unnlatt å svare på høringen. Det forundrer meg ikke! Med sin lange bakgrunn fra høye stillinger i både AK og Ishavskraft, kan hun neppe være habil nok til å representere en viktig høringsinstans for dette prosjektet. Særlig om hun hadde «glemt» å forelegge saken for sitt styre? Da er det ikke en beklagelig glipp – som hun for øvrig ikke beklager. Men planlagt skandale. Og når Altaposten konfronterer henne, er alt hun har å si: «Dette ser grovere ut enn jeg hadde tenkt meg»! Og hva har så hennes styre med styreleder Kristian Johnsen nå tenkt å foreta seg? Og direktør Ramstad avfeier det hele med en fleip om at han håper de slipper rydde opp etter seg med teskje. Han må jo bare prøve. Men jeg tror det blir forgjeves! Jo-da, maktarrogansen fornekter seg ikke der i gården. Der er beklagelse fortsatt fremmedord.

Nettopp så vi et annet grovt eksempel på AKs naturmishandling. Det skjedde ved utlegging av strømkabel til hyttefeltet ved Leirbotnvann. Der så det heller ikke ut etter at kraftmakta hadde herjet unødvendig mye i sårbar natur – som også der er sperret for motorkjøretøyer. Der hadde også altfor svære og tunge maskiner i ømtålig terreng gjort skammelig vei i vellinga. Var det ikke der også slik at naturraseringen ikke var forhåndsklarert?

Så kan det jo spørres om ikke andre enn museumsdirektør Hagan fikk Halddesaken til høring? F.eks. kommunens kulturetat, Norsk Kulturråd – og Riksantikvaren som har støttet Haldde? Eller Alta Historielag? Ja, og sist men ikke minst – hvor er Naturvernforbundet og Reindrifta? Men her er det merkverdig taust fra to som ellers er kjent for å protestere med store bokstaver mot langt mindre naturinngrep enn det vi ser her.

Gikk ikke Reindrifta til rettsak fordi anleggsmaskiner krysset en steinur – og frem til oppføring av en ny en radiomast på steingrunn på toppen av snaue Stifjellet? Og er det ikke mist like viktig å verne Haldde og den håndbygde veien dit – slik gamle bålplasser i hopetall blir vernet? Burde ikke alle de nevnte hver for seg stevne AK for retten? Og i tillegg å politianmelde ramponering av historiske og uerstattelige kulturverdier.

Går vi lenger tilbake, er inngrodd maktarroganse i AK ikke noe nytt. Flere minnes at AK for noen år siden var i disputt med Fefo fordi de egenmektig tok seg til rette på andres grunn ved å anlegge flere trafokiosker på statsgrunn uten løyve og samtykke fra Fefo?

Ser vi enda lenger tilbake, finnes ennå folk som husker hvordan AK tok seg til rette med sine stolpefester på jorder og privat grunn uten både samtykke og vederlag til de som ble tvunget til gratis grunnavståelser. Det har åpenbart vært feil å tro at dette er en saga blott -. Eller må det brukes enda mere krutt, grov hagl med god spredning for å utøve tilstrekkelig «injurierende kraft» til at AK bryr seg om å ta reelle og troverdige hensyn til både samfunnet rundt seg og vår felles kulturarv?