Standing Rock

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark

Standing Rock

Naturvernforbundet styre i Finnmark, møte 3.nov. oppfordrer folk til å støtte våre brødre og søstre i Standing Rock i Nord-Dakota, for sitt forsvar for livets vann, elva Missouris vannårer, som berører fire delstater i Nord Amerika. Vannet trues av en et gedigent oljerør som skal strekke seg i en avstand, som tilsvarer avstanden mellom Vardø og Oslo. Gjennom seks reservater. Røret skal frakte olje fra Canada og ned til Illinois

Prosjektet med oljerøret, tar ikke hensyn til at dette fører til store ødeleggelser i urfolkenes områder, som også innbefatter hellige steder. Prosjektet er et angrep på urfolks rettferdige kamp for vern av land og vann.

Oljerøret gjør USA mere oljeavhengig og bidrar til økt klimagassutslipp

Oljerøret koster 3,8 milliarder dollar. DNB (Den Norske Bank) står for 340 millioner dollar av disse. Naturvernforbundets sentralstyre har sendt brev til DNB om å trekke seg ut. Se www.Naturvernforbundet.no og signer protest!

Hundrevis av telt og tipier samler folk til motstand i Standing Rock. Aktivister fra hele verden er med og bidrar. Også fra Sápmi og Finnmark!

Naturvernforbundet i Finnmark

Annie Henriksen

nestleder