Stor oppslutning om Folkefest for Repparfjorden

20.-22.06.2014 arrangerte Naturvernforbundet Folkefest for Repparfjorden i Kvalsund. Natur og Ungdom hadde samtidig egne aktiviteter i Repparfjorden. Her følger noen bilder og tekster fra arrangementet.

Folkefesten blei åpna av Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Fra salen under åpninga på fredag

Fredag kveld var det konsert med Mari Boine, Irene Persen, Marion Palmer og Nomzi Kumalu.

Lørdagens program starta med Barneprogram ved Karen Anne Buljo.

Sigvald Persen fra Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger hadde foredrag om lokal kunnskap, fjorder og økologi i endring.

Så hadde Anne-Line Thingnes Førsund fra Førdefjorden og Naturvernforbundets gruveutvalg foredrag om Hvorfor vi sier nei til gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden.

(Bilde og link til foredrag kommer etter hvert)

Visesangeren Ivar Thomassen fra Porsanger/Alta sang sjøllaga viser, bl.a. om moltebær og mygg og andre naturfenomen i Finnmark.

Appell ved Vera Eriksen fra Karasjok, nyvalgt leder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Vera holdt appellen på samisk, og deretter holdt Gunnar Reinholdtsen den på norsk. Her følger norsk tekst:

Takk alle sammen for at dokker e her i dag

Nordområdesatsinga hørtes til å begynne med ut som ei utstrekt hand – som skulle hjelpe distriktan i nord, og motvirke den negative utviklinga som vi og andre utkant regiona preges av.

Nu kjennes det ut som om de i iveren etter å gjøre nokka har glemt hvorfor, og det kommer en rekke prosjekt som ikke tjener verken oss i nord, våre etterkommera, eller verden. I iveren etter å få tatt ut de verdiene som ligger i naturen vår, så planlegges det tiltak som innebærer stor skade og uakseptabel risiko.  Svart olje i sjøen, ran av vidda, rasering av fjellan, kraftlinjer over hver en haug, igjenfylling av fjordan,og forgifting av fjordan og havet. Hva sitter vi igjen med av ressurser og fremtid når de er ferdige med å hjelpe oss?
Giske ga ei forklaring i regjeringa sin mineralstrategi – ha sa at målet er å legge til rette for mineralindustrien, Hovedmålet er altså ikke fremtida i Finnmark – som vi trudde nordområde satsinga skulle bygge. Og tiltakene deres skal gjennomføres uten at det er den langsiktige utviklinga for oss og verden som styrer.
De lokale politikeran får tunnelsyn når de hører ordet arbeidsplass og ser ikke at dette går i dass,
 – og at etter gruveperioden kommer syndfloden. Hos dem er det lite hjelp å hente.
Fjorddumping er farlig. Omfanget av det en risikerer vil de ikke undersøke, det de vet vil de ikke ta inn over seg, og det de må innrømme forsøker de å bagatellisere. Det hjelper ikke å skrive brev og argumentere verken for oss eller Havforskingsinstituttet. Motforestillingene kommer ikke frem, sikringsmekanismene fungerer ikke, og innsigelsesretten for øvrige forvaltningsledd vil de også fjerne, det er viktigere å få startet gruvan enn å finne ut hvilke konsekvenser det får.
NÅR POLITIKERAN IKKE KLARER Å TENKE SJØL – OG IKKE HØRER PÅ FORNUFT- SÅ MÅ VI HENVENDE OSS TIL FOLKET. VI MÅ ROPE BUDSKAPET OM GALSKAPEN HØYT TIL PRESSET FRA GRASROTA BLIR SÅ STORT AT REGJERINGA FORSTÅR HVOR LANDET LIGGER – (I NORD).

HER MÅ VI SAMLE ALLE KREFTER OG STÅ I LAG: Stå på – kjemp nå – dette kan vi ikke gi oss på.

Konsert med Piera Jovna Somby, Willy Palmer og Trond Arild.

Leder i Finnmark Venstre, Trine Noodt, holdt appell og gikk inn for totalforbud mot sjødeponi.

Sametingsrepresentant Beaska Niillas fra Tana holdt appell og fortalte om kampen mot diamantgruver i Utsjok.

Jonny Pettersen fra Hammerfest fiskarlag holdt et sterkt innlegg og lova at fiskerne vil delta i aksjoner mot sjødumping.

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø holdt appell fra SV. Her med sønnen på fanget. Til venstre: Silje Lundberg, fylkesstyremedlem i Naturvernforbundet i Troms.

Andre appellanter, som vi foreløpig ikke har bilde av, var:

– Harald Einarsson, leder for miljøgruppa Davvin i Tromsø

– Arnstein Vestre, leder Natur og Ungdom

Max Mackhe fra Jämtland og Guovdageaidnu sang sjøllaga sanger på samisk, svensk og engelsk.

På lørdagskvelden spilte Boknakaran fra Tromsø: Ragnar Olsen, Jan Arvid Johansen og Pål Thorstensen.

Søndag formiddag var det samling ved brua over Repparfjordelva, der Knut Altmann fortalte om arbeidet Vest-Finnmark Jeger og Fiskerforening har gjort for å forbedre lakseelva og hvordan gruvedrifta på 1970-tallet hadde ført til stor nedgang i laksebestanden.

Etterpå var det tur langs den hundre år gamle gruvevegen opp til Ulveryggen-området, der det var gruvedrift først på begynnelsen av 1900-tallet og seinere på 1970-tallet.

Når vi kom opp bakken kunne vi se rester etter omlag 100 år gamle skjerp fra den første gruvedrifta. Det var litt mindre målestokk over inngrepa den gang.

Tunnell fra gruvedrifta på 1970-tallet.

Et av de gamle dagbrudda fra 1970-tallet. Slik har det stått i snart 40 år og myndighetene er visst fornøyde med at det skal stå slik til evig tid.

I det neste dagbruddet har Finnmark Gjenvinning fått fylle borekaks fra olje- og gassboringa utafor Finnmarkskysten. Mange har stilt spørsmålstegn ved hva det er som lagres her og hva som kan bli virkningene av det.

En del av deltakerne på fjellturen fotografert på kanten av dagbruddet som brukes til slamdeponi. På bildet kan man se at det ikke bare var motstandere av Nussirs gruveprosjekt som tok turen. Også Nussirdirektør Øystein Rushfeldt hadde tatt turen og nytta høvet til å orientere oss litt om fortidig og evt. framtidig gruvedrift i området.

Natur og Ungdom hadde nesten 50 deltakere på sin aksjonsleir, og deltok på store deler av Folkefesten, samtidig som de hadde egne aktiviteter innimellom. Leder Arnstein Vestre helt til høyre i bildet. (Foto: Mina Røed)
Mer om Natur og Ungdoms aktiviterer i Repparfjord

Da avslutter vi med noen fornøyde arrangører: Gunnar Reinholdtsen fra Naturvernforbundet i Finnmark, Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, Annie Henriksen, leder Naturvernforbundet i Vest-Finnmark og Geir Jørgensen, nordområdekoordinator i Naturvernforbundet.

Til deltakere på folkefesten som har bilder som passer inn her og til foredragsholdere med manus – send det gjerne til meg, så legger vi det ut.

(Der ikke annet er oppgitt, er bildene tatt av Svein Lund)