Strenge krav og tidsbegrenset tillatelse for Kirkenes Transit

– En seier for miljøet og fornuften! Det sier generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund etter at Miljøverndepartementet (MD) har bestemt at Kirkenes Transit ikke får tillatelse til omlastning av gasskondensat i Bøkfjorden lenger enn ut 2006. Av hensyn til laksebestanden i det nasjonale laksevassdraget Neidenelva, får selskapet heller ikke drive omlastning mellom 1. juni og 1. september.

Naturvernforbund anmeldte i mars Kirkenes Transit for brudd på Statens forurensningstilsyns (SFT) sikkerhetskrav for omlasting. Øst-Finnmark politidistrikt undersøkte ikke om det forelå straffbare forhold og henla saken. Dette stilte Naturvernforbundet seg svært kritiske til og påklagde henleggelsen.

Nå har MD behandlet klagen og gitt Naturvernforbundet rett i det meste. Departementet har funnet virksomheten konsesjonspliktig etter forurensningsloven og har kun gitt Kirkenes Transit en tidsbegrenset utslippstillatelse. Hvis selskapet vil fortsette med omlasting neste år, krever departementet en omfattende utredning av konsekvensene, inkludert vurdering av alternative omlastingssteder.

– Vårt lokallag, Naturvernforbundet i Sør-Varanger, har engasjert seg i denne saken fra dag en, sier Tore Killingland. – Laget har gjort en kjempejobb og skal ha stor ære for at vi har fått dette resultatet. Saken er et nytt eksempel på hvor viktig det er å ha dyktige naturvernildsjeler som kan følge opp saker lokalt.

– MD gir oss rett i at omlastingen utgjør en risiko for akutt forurensning og skade på laks og laksesmolt på vandring gjennom Bøkfjorden på vei til og fra Neidenelva. Med dette risikonivået gjør Kirkenes Transit lurt i å trekke seg fra Bøkfjorden umiddelbart. Hvis selskapet vil fortsette, må det uansett vurdere nye lokaliteter, avslutter Killingland.

Les MDs avgjørelse og begrunnelse

Tidligere om samme sak i kronologisk rekkefølge:

24.09.2003 Sterkt kritisk til omlasting av olje fra Russland i Kirkenes
25.04.2005 Norges Naturvernforbund kritisk til omlasting av olje i Sør-Varanger
30.11.2005 Norges Naturvernforbund klager på vedtak om omlasting av kondensat i Bøkfjorden
02.03.2006 Har anmeldt oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes (med bilder)
28.03.2006 Kystverket er koblet inn i oljeomlastingen i Bøkefjorden utenfor Kirkenes
03.05.2006 Kampen mot omlasting av kondensat i Bøkfjorden fortsetter
10.05.2006 Anker henleggelse av anmeldt lovbrudd i Bøkfjorden

Fra Stortingets spørretime 28.04.2006:
Svar på spørsmål nr. 792 om omlasting av råolje i Bøkfjorden

Temaside: OljeforurensningJa, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for «Rent hav – rikt hav»