Svar fra Trond Giske om mineralutvinning og reindrift

I februar 2013 uttalte næringsminister Trond Giske på NRK2 at det er fullt mulig å drive mineralutvinning på en moderne måte, samtidig som reindrifta kan fortsette uforstyrra. Naturvernforbundet i Finnmark skreiv da et åpent brev til ministeren og stilte han 6 konkrete spørsmål. 09.09.2013 svarte Giske oss endelig på disse spørsmåla. Her gjengir vi svaret hans. Naturvernforbundet i Finnmark vil komme tilbake med en kommentar til dette.