Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen SNN til ryddeprosjekt

Både Naturvernforbundet i Troms og Naturvernforbundet i Finnmark har fått innvilget 144.000 kr hver fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge til prosjekt Skolerydding i Troms og i Finnmark.

Dette er tilskuddsmidler som skal bidra til å arrangere ryddeaksjoner med barn og unge i Troms og Finnmark regionen dette året 2021.

Etter et år med pandemi, ser vi ekstra godt viktigheten av å inkludere barn og unge ut i naturen og skape en enkel gratis arena for friluftsliv, naturglede og engasjement. Formålet er å bidra til aktivitet i små som store lokalsamfunn i Finnmark, og skape en læringsarena for barn og unge til å bidra til å bekjempe plast i havet og naturen. Ønsket er at så mange som mulig i lokalsamfunnet kan få komme nært innpå naturen og bli glad i den, slik at de også ønsker å ta vare på den for sine etterkommere. – Sier Maja Bernhoff, plast-rådgiver i Naturvernforbundet i Troms og Finnmark.

Maja er bosatt i Nordreisa i Nord-Troms og er ansatt i en prosjektstilling som plast-rådgiver der formålet er å bidra til redusert plastforsøpling gjennom forebyggende påvirkningsarbeid, kartlegging og organisering av og bistand til ryddeaksjoner. Dette plast-prosjektet
blir fulgt opp av et prosjektstyre bestående av styreleder i Finnmark Leif Wasskog, styreleder i Troms Anne-Lise Mortensen, regionssekretær for Nord-Norge Geir Jørgensen og rådgiver Ellen Sandvik Mikkelsen som tidligere har arbeidet med kystlotteriet og har lang erfaring med marin forsøpling.
 

Videre legger fagrådgiver Ellen Sandvik Mikkelsen til;

Jeg har selv vært ansatt i fylkesleddet i NNV før jeg ble ansatt i sekretariatet, og vet hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom fylkes- og lokallag og sekretariatet. Da betyr det at vi må jobbe tett, og bistå hverandre med både kompetanse og erfaring. Å sitte i prosjektgruppa til Troms og Finnmark, å få lov til å bli så godt kjent og bruke min kapasitet og bakgrunn til å samarbeide daglig, med både Maja og resten av gruppa, har vært så givende og jeg har lært utrolig mye. Jeg er kjempestolt og imponert over alt arbeidet som har blitt gjort til nå og disse midlene vi har fått inn, som betyr enda mer aktivitet for lokalsamfunnene våre i Troms og Finnmark.  

Fylkeslederne i Troms og i Finnmark er også veldig glad og takknemlig for tildelingen fra sparebankstiftelsen; 

At Fylkeslaget i Finnmark får midler til et slikt rydde-prosjekt med barn og unge er med på å løfte fram viktigheten av aktivitet i distriktene i nord som har mye viktig natur. Dette er fantastisk gode nyheter som viser at vi er knallgode når vi klarer å samarbeide på alle nivå i Naturvernforbundet. På vegne av fylkeslaget vil jeg takke Ellen Sandvik Mikkelsen som sitter sentralt og har vært til uvurderlig støtte i dette plast-prosjektet med sin erfaring. Sier fylkeslederne i Troms, Anne-Lise Mortensen og i Finnmark, Leif Gøran Wasskog.

I dette skole-rydde prosjektet vil lokallagene og medlemmene i begge fylkeslagene være velkommen til å være med å arrangere/delta i rydding med skoleklasser. Det vil bli tatt hensyn til corona-pandemien med gjeldende smittevernsregler, og planlegges deretter.

For mere informasjon om Prosjekt skolerydding i Troms og i Finnmark 2021, kontakt Maja Bernhoff, plast-rådgiver i Naturvernforbundet i Troms og i Finnmark mkj@naturvernforbundet.no