To nye nasjonalparker i Finnmark

Regjeringen har i dag vedtatt å opprette Seiland nasjonalpark og Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder.

Seiland nasjonalpark / Sievjju álbmotmeahcci ligger på øya Seiland i Vest-Finnmark og er delt mellom kommunene Alta, Hammerfest og Kvalsund. Nasjonalparken har et areal på 316 kvadratkilometer. Ca 10 kvadratkilometer av dette er sjøområder. Varangerhalvøya nasjonalpark / Várnjárgga álbmotmeahcci dekker sentrale deler av halvøya den har navn fra og er delt mellom kommunene Vardø, Båtsfjord, Vadsø og Unjárga/Nesseby. Nasjonalparken har et areal på 1804 kvadratkilometer. Inntil nasjonalparken er det samtidig opprettet Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde / Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci på 246 kvadratkilometer og Syltefjorddalen naturreservat / Oarddu luondumeahcci på 19 kvadratkilometer, slik at vernet totalt omfatter 2069 kvadratkilometer. Berørte rettighetshavere, reinbeitedistrikt, lag og foreninger, statsetater, samt kommunene og fylkeskommunen vil med det første bli tilsendt informasjon om vernevedtaket, inkludert verneforskrifter og kart for de nye verneområdene. Grunneiere og rettighetshavere vil få nærmere informasjon om reglene for erstatning. Enhver som ønsker det kan kontakte Fylkesmannen for å få tilsendt verneforskrift og kart over områdene.
Seiland: Oversiktskart Seiland A4 (pdf) Vedtakskart Seiland A1 (pdf 6,7 MB) Interaktivt kart (Naturbase – kommer når basen er oppdatert) Kongelig resolusjon Seiland nasjonalpark (pdf) Verneforskrift Seiland nasjonalpark (pdf) Miljøverndepartementets informasjon om vernevedtaket Direktoratet for naturforvaltnings informasjon om vernevedtaket Varangerhalvøya: Oversiktskart Varangerhalvøya A4 Vedtakskart Varangerhalvøya A1 (pdf 6,7 MB) Vedtakskart Syltefjorddalen naturreservat A4 Interaktivt kart (Naturbase – kommer når basen er oppdatert)Kongelig resolusjon Varangerhalvøya (pdf) Verneforskrift Varangerhalvøya nasjonalpark (pdf) Verneforskrift Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde (pdf) Verneforskrift Syltefjorddalen naturreservat (pdf) Miljøverndepartementets informasjon om vernevedtaket Direktoratet for naturforvaltnings informasjon om vernevedtaket (kommer) Dybdeartikler: Bilder fra Seiland nasjonalpark Bilder fra Varangerhalvøya med tilliggende verneområder Nei til sammenknytningsløyper i ny nasjonalpark Bakgrunnsartikkel om Seiland med høringsdokumenter mv. Bakgrunnsartikkel om Varangerhalvøya med høringsdokumenter mv. Kilde: Fylkesmannen i Finnmark