Trenger vi mer gull?

Det er nå planer om å starte opp ei rekke nye gruver i Norge, og særlig mange i Finnmark. Hvorfor? Det må jo være fordi man har behov for de mineralene man vil ta ut?

30.10.2013 meldte NRK at borefirmaet Arctic Drilling har kjøpt aksjer i gruveselskapet Arctic Gold (http://www.nrk.no/sapmi/blir-medeier-i-arctic-gold-1.11327452)

Der uttaler den nybakte aksjonæren:

«Roy Anders Karlsen synes at det er en egoistisk tankegang så lenge befolkningen i Norge er storforbrukere av mineraler.

Vi skal ha smarttelefoner, TV-er og biler, men folk tenker ikke over at mineralene som brukes i disse produktene også må komme fra et sted. Det er egoistisk at bare land i Afrika og andre U-land skal utvinne mineraler som vi bruker. I dag er industrien en større forbruker av gull enn smykkeindustrien, sier han.»

Med andre ord: Vi må ikke være egoister, vi må ofre oss og naturen vår fordi verden trenger gull. Vi skal altså glede oss over idealistene i Arctic Drilling og Arctic Gold som vil gi oss det gullet vi trenger.

Wikipedia forteller under oppslagsordet Gull: «Verdens forbruk av nyprodusert gull er omtrent 50% til smykker, 40% til investeringer, og 10% til industri.» (vår oversetting fra engelsk). Det finnes i dag i verden omtrent 80000 tonn gull plassert som finansinvesteringer. Dette kan dekke dagens gullforbruk i industrien i et par hundre år. I tillegg kan gull fra smykker og industribruk i stor grad gjenvinnes. Det er derfor ikke behov for å sette igang nye gullgruver på svært lenge, verken i Norge eller andre land. Arctic Gold opplyser på sine egne nettsider at de regner med å ta ut 3800 kilo eller 3,8 tonn gull i Biedjovággi. (ca. 0,005% av det gullet som ligger i barrer for finansspekulasjon). Det kan altså ikke være behovet for gull som er motivet for gruva.

Gullet i Biedjovággi har i dag en salgsverdi på bortimot en milliard kroner. I tillegg kommer sjølsagt verdien av kobberet, kanskje omtrent like mye. La oss si det er to milliarder i brutto inntekter. I den sammenheng er det lommerusk å love et par millioner til kommunekassa for å få politikere til å gi tillatelse til drift.

Så la oss slippe å høre mer tøv om at grunnen til at vi må ha gruve i Biedjovággi er at verden trenger gull, og ikke at aksjonærene skal tjene penger!

Svein Lund

Naturvernforbundet i Ávjovárri