Tvilsom avtale mellom Arctic Gold og Kautokeino kommune

Flertallet i Kautokeino kommunestyre har tidligere sagt nei til gruvedrift i Biedjovággi. Men på tross av det har flertallet i formannskapet inngått avtale med gruveselskapet Arctic Gold.

Her kan du lese hele avtalen mellom kommunens representanter og gruveselskapet Arctic Gold.