Utfordret finansministeren og regjeringen til å gjøre motorferdselloven strengere

Finansminister Kristin Halvorsen deltok på Norges Naturvernforbunds landsmøte i Ål i Hallingdal 1. – 3. juni. Naturvernforbundet i Finnmark benyttet anledningentil å utfordre henne og regjeringen til å lage en strengere lov om motorferdsel i utmark. Kjøringa i naturen må reduseres, sa Naturvernforbundets Gunnar Reinholdtsen til finansministeren.

– Vi har i 20 år hatt en motorferdsellov der hensikten er ”å verne om naturen og fremme trivselen”. Etter intensjonen er den en ”miljølov”, men i Finnmark, det fylket som har fått en særordning med åpne scooter- og barmarkstraséer, blir motorisert ferdsel av mange ansett som en rettighet. Slik må det ikke bli i resten av landet, advarte Gunnar Reinholdtsen.

– Naturen er en nasjonalverdi som må vernes, fortsatte Reinholdtsen og viste til naturvernlovens § 1. – Når motorferdselloven nå skal revideres, ber vi regjeringen sette langsiktige naturhensyn foran.

På vegne av Naturvernforbundet i Finnmark listet fire konkret krav til regjeringen:

1. Ikke gå inn for rekreasjonsløyper for scooterkjøring i resten av
Norge. Da vil det bli en ”eksplosjon” i antall scootere, det blir
mer kjøring, og presset øker for å få flere løyper, og for å få
kjøre utenom løypene.

2. Overlat ikke til kommunene å opprette løyper.

3. Flytt myndigheten til å gi dispensasjoner fra kommunene til
Fylkesmannen. Erfaringene viser at mange kommuner ikke respekterer
denne regelen.

4. ”Turistløyper” høres fint ut for reiselivet. Det vil øke BNP – og
kanskje glede en finansminister? Likevel sier vi: Ikke opprett
”turistløyper”. Det vil ikke vare lenge før lokalbefolkningen
krever å få bruke dem. Dette kravet har både ”vanlige” folk og
politikere i Finnmark kommet med for lenge siden. Turistløyper er
kortsynt politikk når verden står overfor en alvorlig
klimaendring! Norge bør i stedet profilere seg på økoturisme.

På Norges Naturvernforbunds landsmøte overrakte Gunnar Reinholdtsen finansministeren utfordringen fra Naturvernforbundet i Finnmark.


Delegatene fra Finnmark fremmet flere viktige saker under landsmøtet til  Norges Naturvernforbund. Blant dem var krav om at regjeringen nå må vise handlekraft og ikke bare snakke om klimaproblemet. En annen viktig sak var hiuttak av jerv. Fylkeslagene i Nordland, Troms og Finnmark fikk vedtatt en resolusjon med kritikk av miljøvernministerens tillatelse til nedslakting av jervunger. Fra v. Anne Greve, Tore Bongo, Dag T. Elgvin og Gunnar Reinholdtsen.