Utslipp av gruveavfall i fjorder må bli ulovlig: Skjerp mineralloven

Stortinget må gi oss en ny og bedre minerallov som bidrar til å sikre oss en økologisk bærekraftig framtid.
Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark

Åpent brev til næringsminister Jan Kristian Vestre

Ny Minerallov er til sluttbehandling i regjeringa. Næringsministeren har lovet at Norge skal bli best i verden på bærekratig gruveindustri. Det målet nås ikke uten at fjorddumping av gruveavfall tar slutt.
”30 prosent av verdens hav må vernes, mener forskerne. Norge har sluttet seg til målet. Likevel kjemper Norge mot havvern igjen og igjen.”
(NRK)

Mineralloven må også ivareta vern av fjord og hav. I Finnmark har vi årelang erfaring med skadevirkningene av gruveutslipp langs kysten vår med gjenfylling av fjord i Sør-Varanger og giftig gruveutslipp i Repparfjorden. Begge nasjonale laksefjorder.

Vi er også kjent med alvorlige virkningene på land, med giftutslippet i indre Finnmark, samt med enorme åpne dagbruddssår i terrenget både i Sør-Varanger og Tana. Og lista stopper ikke der.

Den nye mineralloven må sikres oss mot store ødeleggende miljøskader fra gruvedrift. Det må gis klare rammer for å hindre kjemikalieforurensing. Skal det oppnås, må loven skjerpe inn kontroll og sanksjonsmuligheter fra ansvarlige myndigheter.

Forslaget til den nye mineralloven mangler nå nødvendig verktøy for å sikre mot at industrien ødelegger naturmangfold, trivsel i fylket og mulighetene for bærekraftige næringer. Vi må fortsatt kunne leve av matressursene fra land og hav i framtidas Finnmark.

Stortinget må gi oss en ny og bedre minerallov som bidrar til å sikre oss en økologisk bærekraftig framtid.


30.04.2023
Årsmøtet i Naturvernforbundet i Finnmark

Foto: Kjell M. Derås