Vadsø bryr seg ikke om Fylkesmannen

I august inndro Fylkesmannen to dispensasjoner for barmarkskjøring inn i det området som skal bli Varanger nasjonalpark. Bare tre uker etter ga Vadsø kommune en ny tillatelse til å kjøre traktor opp i samme område. – Kommune neglisjerer overordnet myndighet, sier fylkesleder Dag T. Elgvin.

Mannen skulle hente ned lavvostenger, strømtråd og gjerdestolper, og han fikk lov å bruke stor traktor. Tillatelsen gjaldt hele september, og vedkommende valgte å kjøre akkurat da rypejakta begynte. Andre rypejegere reagerte på dette. – Kommunen var fullstendig passiv i forhold til å redusere skadene, sier Dag T. Elgvin. – Kommunen kunne satt krav om at kjøringen skulle skje med firehjuling i stedet, og etter at frosten kom, eller på vinterføre. Dette er et nytt eksempel på hvor ille det kan gå når lokale myndigheter har rett til å gi dispensasjoner.

Les hele klagebrevet

Temaside: Områdevern og arealsaker

Klagebrev