Vannforvaltningsplanen må stanse sjødumping

I høringsuttalelse fra vannforvaltningsplanene krever Naturvernforbundet at all dumping av gruveavgang i sjøen må opphøre. Dersom dette ikke skjer vil det være brudd på EUs vanndirektiv og Naturvernforbundet vil melde Norge inn for overvåkingsorganet ESA. For Finnmark vil det si stopp i utslipp fra Sydvaranger og Sibelco på Stjernøya og forbud mot nytt deponi i Repparfjorden.

Les høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet her.