Vi må anmelde kommuner som bryter loven

Debattinnlegg av Jan Wengen, Vadsø

Dialog kan være et godt hjelpemiddel der begge parter er villige til å fire.
NNV har forsøkt å få Tana kommune til å innskjerpe sin praksis, gjennom mange år, og med mange møter. Vi har vært villige til å komme dem i møte med mindre justeringer av våre krav.  Holdingen hos kommunen er steil, vi i kommunen gjør hva vi vil og ingen skal kunne styre  oss. Den samme holdning finner vi hos Karasjok og Kautokeino kommuner.

Et sted må en sette en grense.  Kommunen har for hvert år som er gått, fra de første møter som NNV hadde med dem, blitt mer og mer selvrådig. Nå vil de ikke engang godta Fylkesmannen som rettleder. I et slikt tilfelle har en kun to valg, enten akseptere en praksis som flertallet av Finnmarks befolkning og sikkert også flertallet av NNV`s medlemmer ikke ønsker, eller ta konfrontasjonen.
Jeg mener at nå må vi si at nok er nok og ta konfrontasjonen. Jeg har ikke tru på at vi oppnår mer troverdighet ved å vike unna gang på gang. I dette tilfellet vil vi miste troverdigheten og kanskje også en del medlemmer som vil føle sviket mot det de står for, nemlig bevaring av natur.

Jeg føler at vi er tøffe i tonen når det gjelder enkeltfirmaer og enkeltmennesker som ødelegger mindre områder, men når ødeleggelsene gjøres i stor skala og av mange mennesker, så viker vi unna. Da skal vi tekkes makta.
Naturvernforbundet bør kunne stå rakrygget og si at uansett hvem som står for naturødeleggelser, så vil vi bekjempe det de står for. Vi vil ta opp kampen fra små lokale saker til landsomfattende inngrep.

Den eneste begrensningen er at vi må ha mennesker som har vilje og tid til å ta opp kampen. I dette tilfellet har NNV mange som vil gjøre en innsats. Finnmark naturvern bør støtte opp under dette arbeidet, ikke motarbeide det.
Dersom vi får respekt for loven, så kan en begynne å diskutere hva som  skal gi unntak fra loven. I Tana kommune er holdningen at alle i kommunen får tillatelse til å kjøre hvor de vil.  Det er nok å si tradisjonell høsting.
Verken rypejakt eller elgjakt er tradisjonell høsting.  Snarefangst er tradisjonell høsting, og elgen ble registrert første gang  i Tana omkring 1960.