Vigdis Siri æresmedlem av Naturvernforbundet!

Naturvernforbundets landsmøte 2013 vedtok enstemmig å utnevne Vigdis Siri fra Nesseby til æresmedlem i forbundet. Hun er det første æresmedlem fra Finnmark i Naturvernforbundets historie.

Her følger utdrag av landsstyrets begrunnelse for å foreslå Vigdis Siri som æresmedlem:

Vigdis Siri (f. 1954) har vært aktiv i miljøbevegelsen siden kampen om Alta-Kautokeinovassdraget i 1979-81. Hun er aktiv i Naturvernforbundet som landsstyrerepresentant fra Finnmark, og har vært med i styret for fylkeslaget, også som nestleder. Siri har vært en uredd og klok deltager i diskusjoner om rovdyr og reindrift og har bidratt til økt forståelse for disse og andre viktige problemstillinger internt i Naturvernforbundet. 

Siri har vært en drivkraft for å utvikle miljøsamarbeid på tvers av landegrensene i nord, og vært en viktig premissleverandør for at Naturvernforbundet har god dialog med og møter økt oppslutning i de samiske miljøene. Hun var aktiv i arbeidet med å etablere Varangerhalvøya nasjonalpark, ved åpningen hadde Siri regien på åpningsarrangementet på Ceavccageađgi/Mortensnes. I dag er hun aktiv i Tana/Varangerhalvøya lokallag, og også hun sittter i Fjellrevutvalget.