Vindkraft eller reindrift? – Rapport på 3 språk

Rapporten «Vindkraft eller reindrift?», som er redigert av Naturvernforbundet i Ávjovárri, er nå gitt ut på både norsk, samisk og engelsk.

Du kan laste ned alle filene til rapporten fra https://motvind.org/motvindrapportene/motvindrapport-nr-3/