Vindkraft eller reindrift? – Rapport på 3 språk

Kan vindkraft og reindrift forenes? Dette spørsmålet forsøker Naturvernforbundet i Ávjovárri å svare på i en rapport som nå er gitt ut i samarbeid med Motvind Nord. Rapporten er gitt ut på både norsk, samisk og engelsk.

Vi bygger på erfaringer fra reinbeitedistrikt som har blitt utsatt for vindkraftutbygginger, og fra kamper som har vært og som pågår om slik utbygging. Som grunnlag for å forstå motsetningene har vi også gitt en del grunnleggende fakta om reindriftsnæringa og om vindkraft generelt, samt presentert lovverk, konsesjonsbehandling og kunnskapsgrunnlag for utbyggingene. Rapporten er delt i fire deler:

Del A – Oversikt, sammendrag og oppsummering
Del B – Reindrift, vindkraft og skadevirkninger
Del C – Erfaringer fra vindkraft i reinbeiteområder
Del D – Lovverk, konsesjonsbehandling, kunnskapsgrunnlag og påvirkere

Del A finnes også på samisk og engelsk.

Du kan laste ned alle filene til rapporten fra http://meahcci.info/vindrein.htm