Vindkraftseminar – Lakselv 27.09.2022

Omreisende seminar – et samarbeid mellom Naturvernforbundet Finnmark, DNT og FNF-FinnmarkProgram Lakselv

19.00 Åpningsfilm ved DNT – FNF Finnmark ønsker velkommen

19.10 Sammenhengen mellom innmeldte energibehov og trusler mot naturen og fjellreven sitt økosystem. Ved Kjell M. Derås, Norges Naturvernforbund Finnmark

19.30 Endret bruk av kulturlandskapet. Ved Jon Nikolaisen, Bonde og småbrukarlaget

19.45 Status, energiutbyggingsprosjekt i Finnmark og enighet mellom ulike organisasjoner. Ved Per Erik Motrøen,

Forum for Natur og Friluftsliv, Finnmark

19.55 Pause

20.10 Friluftslivets naturgrunnlag: om energipolitikk, påvirkningsarbeid og konsesjonssystem. Ved Siren Juliussen, Den Norske Turistforening

20.30 Konsekvensene av naturtap for småskala reiseliv. Ved Kai Simon og Andrine, Wild Caribou.

20.40 FeFo som grunneier. Ved Kate Persen, Finnmarkseiendommen

20.50 Oppsummering og noen ord om veien videre. Ved Kjell M. Derås, Norges Naturvernforbund Finnmark

Kai-Simon og Sandrine Johansen, Wild Caribou

Antall deltakere: 20

Media

Sagat 30.09.2022 kl. 0700
– Det er på tide å anerkjenne at naturen har en verdi i seg selv