Vold mot naturverner strengt straffet

Naturvernforbundets lokallagsleder i Kautokeino Heaika Skum ble i fjor angrepet og slått av en passasjer mens han var på jobb som drosjesjåfør i fjor høst. Saken vakte stor oppsikt.

I forrige uke ble en 45-åring fra Kautokeino dømt til å betale bot og erstatning. Skum har vært utsatt for trusler og vold gjentatte ganger, som følge av at han har frontet Naturvernforbundets arbeid og standpunkter. Det toppet seg altså i fjor.

Skum er tilkjent en erstatning på 6.589 kroner. Den domfelte må i tillegge betale en bot på 7.000 kroner.

Heaika Skum har profilert Naturvernforbundets arbeid blant annet mot ulovlig barmarkskjøring i Kautokeino. Han er ikke i tvil om at det er hans engasjement i naturvernsaker som er motiv for overfallet. Han har vært utsatt for trusler og vold gjentatte ganger. Det toppet seg med overfallet i fjor.

– I et rettssamfunn er vold totalt uakseptabelt, sier generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund. – Vi må løse uoverensstemmelser ved hjelp av demokratiske virkemidler. Vold hører ikke hjemme. Det er grunnleggende at hvert menneske respekterer at andre har rett til andre meninger enn det en selv har, understreker Tore Killingland.

Voldssaken som nå er behandlet av retten, skjedde under en drosjetur i fjor etter at Skum hadde hentet to passasjerer. Da de to nektet å betale for turen, kjørte Skum dem til lensmannskontoret, hvor domfelte slo til Skum med knyttet neve over øynene og nesa. Brillene ble knust. Det tilkjente erstatningsbeløpet skal dekke dette.

Under kjøreturen sa domsfelte blant annet dette til Skum: ”Du må være forsiktig med å gå alene til fjells, for hvis jeg treffer på deg, er det ikke sikkert du får se Kautokeino igjen.”

Retten tok ikke stilling til om truslene er knyttet til Skums kamp for naturvern, men la til grunn at volden var umotivert. Retten begrunner den strenge straffen med at det gjelder vold mot en drosjesjåfør. Dette er en utsatt yrkesgruppe og rettspraksis er derfor skjerpet i slike saker.

Relaterte saker:

22.10.2003 Nytt lokallag i Kautokeino
11.02.2004 Naturvernforbundet i Kautokeino krever at slakteavfall må kunne deponeres lokalt
04.06.2004 Klager Kautokeino kommune inn for Sivilombudsmannen
16.11.2005 Fylkesmannen: Kautokeinos disp.praksis for barmarkskjøring er lovstridig
14.12.2005 Modig oppgjør med lovstridig praksis

Nettsiden til lokallaget i Kautokeino