Vold og trusler er uakseptabelt

Naturvernforbundets lokallagsleder i Kautokeino har vært utsatt for trusler og vold gjentatte ganger, som følge av at han har profilert Naturvernforbundets arbeid mot ulovlig barmarkskjøring i Kautokeino. I et rettssamfunn er dette totalt uakseptabelt.

Vi må løse uoverensstemmelser ved hjelp av demokratiske virkemidler: samtaler og møter, skriftlige innspill til media, politikere og forvaltning, m.m. Det er grunnleggende at hvert menneske respekterer at andre har rett til andre meninger enn det en selv har.

Naturvernforbundet setter pris på at sametingspresidenten og fylkesordføreren så tydelig at tatt avstand fra trusler og vold. Nå forventer vi at andre politikerne i Finnmark gjør det samme; fra alle politiske partier. Spesielt ber vi ordføreren i Kautokeino om å fordømme bruk av trusler og vold mot politiske motstandere. Taushet i denne saken betyr en støtte til de som tyr til trusler og vold. Dette skaper utrygghet. Ønsker politikerne at Finnmark skal være et trygt og godt sted å bo? Da trengs et aktivt arbeid mot mobbing, trusler og vold.

Dag T. Elgvin, fylkesleder,
Naturvernforbundet i Finnmark