Ammunisjonen i Osterfjorden må kartlegges og fjernes

Tysk ammunisjon fra krigen inneholder bl.a bly og kvikksølv og er en tikkende miljøbombe.

Det er dokumentert at det er dumpet store mengder ammunisjon i Osterfjorden mellom Bjørsvik i Alver kommune og Bernestangen i Osterøy kommune. Miljøsfarlige stoffer vil før eller siden lekke ut i miljøet.

Det er behov for grundige undersøkelser så man vet hva som ligger på bunnen i fjorden. Nå må forsvarsministeren sørge for at det gis nok midler for å rydde opp i dette. Osterfjorden bør få høy prioritet i dette prosjektet.