Bli med på jakten på plastpellets! 

Jakten på plastpellets (nurdles) er en morsom uteaktivitet og det er enkelt å delta. Ved å bli med bidrar du til å få slutt på forurensning av plastpellets i sjøen på strender.

Utallige milliarder av disse pellets, som er på størrelse med en linse, transporteres over hele verden hvert år. De brukes til å lage nesten alle våre plastprodukter. Under hvert trinn i prosessen fra pellet til produkt, søles plastpellets. Når de ikke blir ryddet opp på riktig måte, kan de havne i elvene våre, og til slutt nå havet og ende opp langs kysten vår. 

Når de først har forurenset miljøet vårt, kan de utgjøre en trussel mot marine dyrearter og habitatene deres i mange år framover. Dette er fordi plastpellets er små og spres fort, de holder seg lenge og er potensielt giftige. Siden de er små og ligner på fiskeegg og andre små dyr, kan de lett forveksles med mat av marine dyrearter som sjøfugl, fisk og krepsdyr. Dette fører til at plast hoper seg opp i magen til dyrene, som gjør at de føler seg mett og ikke spiser ekte mat. Dette kan føre til sult og potensielt død. 

Slik kan du bidra

Alt du trenger å gjøre er å registrere hvor mange pellets du finner, hvor du fant dem, hvor lenge du har lett og hvor mange som deltok. 

Det er tre enkle trinn: 

  1. Gå til en strand 
  2. Gå på “jakt» og let etter plastpellets.
  3. Registrer funnene dine på denne nettsiden.

Merk: Det oppfordres til å registrere funnene dine uansett om du har funnet noen plastpellets eller ikke. Plastpellets som ikke har blitt funnet er også viktig informasjon! 

The Great Nurdle Hunt

Prosjekt med mål om å stanse forurensning fra plastpellets.

Plastpellets brukes til å lage nesten alle plastprodukter, men dessverre havner mange av dem i havet. Det kan skje i alle deler av prosessen: fra produksjonen, under transport, produksjon av nye plastprodukter eller resirkulering.

Etablert av Fidra, en organisasjon i Skottland.