18.apr 2024

Ekskursjon til Mongstad

Hva: Omvisning
Når: 18.apr, kl. 16:30 – 19:30
Hvor: Mongstad

Omvisning, presentasjoner og diskusjon.

Oljeraffineriet på MongstadFoto: Ola Moen

(Information in English below)

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til tur til Mongstad. Der vil vi få en rundtur i buss på raffineriet påfulgt av presentasjoner og diskusjon i møtelokale. Einar Vaage i Greenspot Mongstad og representant for Equinor vil orientere om virksomheten.

Påmelding (frist: 15/4 kl. 9)

Påmelding er obligatorisk.
Bli medlem her.

Påmelding tur Mongstad

Navn(Required)
Transport(Required)
Svar hvis du har plass til ekstra passasjerer.

Mongstad er Norges største CO2 punktutslipp med 4% av norske utslipp, er Norges største offshore forsyningsbase, Europas største oljehavn etter Rotterdam  og arbeidsplass for 3000.

Vi vil berøre temaer som kraftbehov, hydrogenfabrikk, landbasert oppdrett, bruk av spillvarme, CCS, og oljepolitikk. Det gir viktige perspektiver i arbeidet vårt å se anlegget og møte noen av dem som jobber der.

Vi kjører i privatbiler til Mongstad, der en buss venter på oss kl. 16.30. Avreise fra Bergen kl 15. Nærmere stedsangivelse og praktisk informasjon kommer senere. Opplegget på Mongstad varer fra 16.30-19.30.


We are happy to invite our members on a trip to Mongstad. There, we will receive a guided bus tour of the refinery, followed by presentations and discussion in the meeting locale. Einar Vaage in Greenspot Mongstad and a representative for Equinor will inform about the business.

Sign up

Sign up is mandatory.

Påmelding tur Mongstad

Navn(Required)
Transport(Required)
Svar hvis du har plass til ekstra passasjerer.

Mongstad is Norway’s biggest point emission of CO2, producing 5% of Norwegian emissions. It is Norway’s largest offshore supply base, Europe’s second largest oil port after Rotterdam, and a workplace for 3000.

We will touch on topics such as power demand, hydrogen factory, land based fish farming, use of waste heat, carbon capture and storage(CCS), and oil politics. Seeing the facility and meeting some of those who work there will give us valuable perspectives in our work.

We drive in private cars to Mongstad, where a bus will wait for us at 16:30. Departure fromBergen at 15. Closer location and practical information will come later. The event at Mongstad is 16:30-19:30.